Wednesday, July 20, 2011

Doa taawuz 1

Bismillahirrahmanirrahim

"Dengan nama Allah yang mempunyai segala urusan, yang besar keterangannya, yang keras kekuasaannya
Pada tiap2 hari Allah berada dalam urusan besar. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Aku berlindung dengan allah dari syaitan yang terkutuk. Wahai tuhanku, beri berkatlah olehmu bagiku pada
hari kematian dan pada sesudah kematian. Amin.
Petikan dari buku pedoman zikir dan doa Prof.Dr. T.M Hasbi Ash Shiddiqy
Post a Comment