Saturday, October 22, 2011

Buah iman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
Petikan buku -Darah dan airmata rasulullah saw-as sheikh Ahmad Ridha' Abdullah


Iman mempunyai buah  atau hikmah yang amat besar. Mari kita tengok apa dia buah iman.
Buah iman kepada Allah.
v  Mengakui pengesaan Allah  hingga tak takut yang lain kecuali Allah. Tidak sembah
yang lain kecuali Allah sahaja.
v  Menyempurnakan kecintaan kepada Allah , serta mengagungkannya sesuai dengan nama-nama nya yang indah dan sifat-sifatnya  yang maha tinggi.
v  Mengerjakan ibadah kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintah serta menjauhi  apa yang dilarang.Buah iman kepada malaikat. (ihsan gambar)
v  Mengetahui keagungan Allah ,kekuatannya dan kekuasaanya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah keagungan maha pencipta.
v  Syukur kepada Allah swt atas perhatian nya terhadap manusia sehingga menugaskan malaikat untuk memelihara, mencatit amal-amal dan berbagai perkara lain.
v  Cinta kepada para malaikat kerana ibadah yang mereka lakukan kepada Allah swt.

Buah iman kepada kitabullah.
v  Mengetahui perhatian Allah swt terhadap hamba-hambanya sehingga menurunkan kitab yang menjadi hidayah (Petunjuk ) bagi setiap kaum.
v  Mengetahui hikmah Allah dlam syara’ atau hukumnya  sehingga menetapkan hukum yang sesuai dengan tingkah laku setiap umat, seperti firmannya yang bermaksud:-
v  Untuk setiap  umat diantara kamu , Kami berikan aturan dan jalan yang terang…” (Almaidah 48)
v  Mensyukuri nikmat Allah

Buah iman kepada Rasul-rasul.
v  Mengetahui rahmat serta perhatian Allah kepada hamba-hambanya sehingga mengutus para rasul untuk menunjukkan mereka kepada jalan Allah serta menjelaskan bagaimana seharusnya mereka menyembah Allah swt kerana memang akal manusia tidak boleh mengetahui hal itu dengan sendirinya.
v  Mensyukuri nikmat Allah swt yang amat besar ini.
v  Mencintai para rasul , mengagungkannya serta memujinya kerana mereka adalah para rasul Allah swt, dan kerana mereka hanya menyembah Allah, menyampaikan risalahnya dan menasihati hambanya.


Buah iman kepada hari akhirat.
v  Mencintai ketaatan dengan mengharapkan pahala pada hari tersebut.
v  Membenci perbuatan maksiat dengan rasa takut akan siksa pada hari itu.
v  Menghibur orang mukmin tentang apa yang tidak didapati didunia dengan mengharap kenikmatan serta pahala diakhirat.Orang-orang kafir mengingkari adanya kebangkitan setelah mati dengan menyangka bahawa hari akhirat dengan segala peristiwa-peristiwanya adalah suatu hal yang mustahil. Persangkaan mereka jelas sangat keliru dan kesalahannya itu dapat dibuktikan dengan   syara' indera dan akal.Buah iman kepada takdir
v * Bersandar kepada Allah swt ketika mengerjakan sebab-sebab, tidak bersandar kepada sebab itu sendiri, kerana segala sesuatu ditentukan dengan takdir Allah swt.
v * Agar seseorang tidak lagi mengkagumi dirinya sendiri ketika tercapai apa yang dicita-citakannya.kerana tercapainya cita-cita merupakan nikmat dari Allah swt yang dikenakan takdirnya iaitu sebab-sebab keberhasilannya dan mengkagumi dirinya akan melupakan syukur kepada nikmat ini.
v  *Menimbulkan ketenangan serta kepuasan jiwa terhadap seluruh takdir yang berlaku, tidak gelisah kerana hilangnya sesuatu yang disukai atau datanya sesuatu yang tidak disukai. Kerana dia tahu hal itu ditentukan dengan  Allah swt yang memiliki langit dan bumi dan bahawa hal itu akan terjadi dengan pasti.
Tid Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam Kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya; sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.(Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri.Al hadid 22-23

Orang yang memiliki keimanan yang mantap , akan mendapat manisnya buah iman . Sehingga mereka mempunyai keteguhan iman yang kuat. Olah itu jika manusia telah merasi manisnya iman , maka kesulitan dunia walau bagaimanapun beratnya bagi mereka tiada bererti apa-apa Firman Allah swt dalam surah Arrad ayat 17
Ia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah (dengan airnya) menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhlukNya, kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Dan dari benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan, juga timbul buih seperti itu. Demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan yang salah. Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanyut terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misal-misal perbandingan. (Ar-Ra'd 13:17

Dari satu faktor ini saja telah merakamkan faktor-faktor lain yang sekaligus ikut menguatkan kesedaran dan ketabahan tersebut.
Post a Comment