Wednesday, February 1, 2012

5 dugaan untuk jadi baik

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh -Bila kita nak tingkatkan iman -kita akan diuji dengan halangan-halangan.
- Orang yang paling berat diuji adalah para nabi, kemudian orang yang paling baik
selepas itu, kemudian orang yang paling baik selepas itu-Inilah susunan yang Nabi saw
letak dan jawapan kepada Saad bin Abi Waqash radiallahuanhu. so kalau nak jadi baik
memang kena uji sebab itu sunnatullah

“Adakah manusia itu mengira, bahwa Kami akan membiarkan sahaja mereka berkata:
Kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah swt.”ayat 2 Surah al-Ankabut


Orang mukmin akan hadapi 5 dugaan yang susah :-


1. Mukmin yang dengki kepadanya
2. Munafik yang benci kepadanya
3. Orang kafir yang memeranginya
4. Syaitan yang menyesatkannya
5. Nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya.
Post a Comment