Tuesday, June 26, 2012

Bakal wanita pertama yang huffaz

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Wanita Pertama Mesir

 Najla 'Ali atau lebih dikenali sebagai Ummu Ahmad (bersempena dengan nama anak sulungnya Ahmad) telah dilahirkan pada 1962. Beliau bakal diumumkan sebagai Wanita Pertama Mesir dalam sedikit masa lagi.

Beliau berkahwin dengan Mohammad Morsi ketika berumur 17 tahun. Najla kemudiannya melanjutkan pelajarannya di bidang 'translation' di USA ketika menemani suaminya yang sedang melanjutkan pelajarannya di sana.

 Beliau pernah bertugas sebagai seorang penterjemah yang begitu komited dengan ajaran Islam. Bukan sahaja beliau dan suaminya sahaja yang menghafaz al-Qur'an, bahkan juga ke semua 5 borang anak-anaknya juga adalah professional yang huffaz (menghafaz al Qur'an).


Post a Comment