Saturday, June 16, 2012

Dari sorang......

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Allah berfirman "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri,dan dari padanya Allah telah menciptakan isterinya,dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertakwalah kepada Allah yang (dengan namaNya) kamu saling meminta satu sama lain,
 dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengawasimu."(Annisa:1)
Post a Comment