Wednesday, December 10, 2014

CARA BERSUCI KETIKA ANGGOTA BERBALUT?

بسم الله الرحمن الرحيم
Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
 اللهم صل على محمد وآل محمد

Soalan: Dr MAZA, seorang yang tercedera akibat kemalangan atau apa sahaja, lalu anggota dibalut, apakah yang dia perlu lakukan untuk berwuduk atau mandi wajib? –Maryam, Penang
Jawapan Dr MAZA: Bagi mendekati prinsip Islam satu agama yang mudah seperti yang ditegaskan oleh Nabi s.a.w maka saya sebutkan seperti berikut;
1. Dalam masalah ini, kebanyakan ulama menyatakan: Dia hanya perlu menyapu air pada balutan berkenaan. Dia tidak perlu menyampaikan air pada kulit di bawah balutan tersebut. Bab ini dipanggil al-Mash ‘ala al-Jabirah wa al-‘Isabah (المسح على الجبيرة والعصابة) iaitu menyapu di atas balutan patah dan luka.
2. Namun begitu, seperti yang dinyatakan oleh para ulama hadis seperti al-Baihaqi bahwa hadis-hadis dalam masalah menyapu balutan ini kesemuanya tersangat daif, dan hal yang sama disebut dalam Tamam al-Minnah, maka dengan itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.
3. Apa yang dapat dirumuskan dari perbahasan para ulama fekah, ialah dua pendapat yang mudah diikuti;
Pertama: Hanya perlu sapu di atas balutan tersebut. Dia tidak diwajibkan berwuduk sebelum memakai balutan tersebut. Ketika berwuduk atau mandi wajib dia hanya perlu sapu air di atas balutan tersebut, tanpa perlu membasuhnya, atau melalukan air di bawahnya, atau menanggalkannya. Inilah pendapat terpilih daripada kebanyakan ulama Fekah. (‘Abd al-Karim Zaidan, Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar`ah, jld 1, m.s. 140, Beirut: Muassasah al-Risalah 1994).
Kedua: Disebabkan hadith-hadith dalam perkara ini sangat daif, maka terdapat ulama fekah yang berpegang kepada tidak wujud hukum sapuan atas balutan patah atau luka. Sebaliknya anggota yang cedera, atau dibalut tersebut tidak perlu sebarang sapuan atau basuhan kerana telah gugur kewajipan syarak ke atas anggota tersebut. Ini pendapat yang dikemukakan oleh al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi (wafat 456H). Kata Ibn Mazm ketika memberikan alasan pandangannya : “Dalilnya firman Allah:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
(maksudnya) “Allah tidak bebankan kepada seseorang kecuali apa yang dia terdaya”.
Juga sabda Nabi s.a.w:
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم
“Apabila aku perintah kamu dengan sesuatu perintah, maka datangilah ia dengan kadar kemampuan kamu” (Riwayat al-Bukhari)
Berdasarkan dalil al-Quran dan al-Sunnah, sesuatu kewajipan gugur apabila yang seseorang tidak mampu. Maka gantian kepada yang gugur itu hendaklah berasaskan syarak. Syarak pula tidak wajib diikuti kecuali adanya dalil daripada al-Quran atau sunnah. Namun, tiada dalil al-Quran atau sunnah yang menggantikan basuhan dengan sapuan atas balutan patah atau ubat bagi anggota yang tidak mampu dibasuh”.( Ibn Hazm al-Andalusi, Al-Muhalla, jld 1, m.s. 316, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah t.t)
4. Salah satu dari pendapat di atas boleh untuk diamalkan dan lebih mudah dari seseorang yang terikat dengan pendapat yang agak susah untuk diamal sehingga akhirnya dia tidak menunaikan solat. Pendapat al-Imam Ibn Hazm lebih praktikal secara hujah dan perbandingan. Memudahkan hal ini adalah baik daripada memberikan pendapat yang menyusahkan pesakit sehingga kemungkinan mereka meninggalkan solat.

cara wudhuk ketika sakit - refer sini
Post a Comment