Wednesday, November 9, 2011

Allah sediakan makanan manusia mengikut keperluan manusia sendiri......

makanan penduduk dunia

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Perhatikan gambar diatas dan perhatikan ayat ini ....

dan Ia menentukan ada padaNya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya, sekadar yang menyamai hajat yang 
diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka; (semuanya itu berlaku) dalam empat masa" (Fussilat 41:10
Subhanallah.

Posted by Picasa
Post a Comment