Monday, December 17, 2012

2.2.2 Melakukan riadhah badaniyah;

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
Sesungguhnya muslim yang benar , pada kebiasaannya adalah sihat tubuh badannya. Ini adalah kerana dia menjauhi segala perkara yang melemahkan dan membinasakan dari berbagai-bagai makanan dan minuman, yang buruk dan yang diharamkan.
Dia juga menjauhi adat-adat yang buruk dan menyusahkannya seperti berjaga malam dengan membuat perkara yabg sia-sia dan menceburkan diri dalam kegiata-kegiatan yang boleh melemahkan azimah (kekuatannya).melemahkan kemahuan,cita-ciat dan meruntuhkan kekuatan badan.

Walaupun begitu dia tetap berusaha untuk mempertahankan kesihatannya , dan menambahkan kekuatan jasmaninya.Tidak setakat melakukan gaya dan kehidupan yang sihat yang telah diuntukkannya, dia juga melakukan senaman-senaman yang telah dipelajariyang sesuai dengan jasmaninya, sesuai dengan umurnya dan status sosialnya.

Dia juga memberikan kekuatan kecergasan dan kesegaran hidup kepadanya untuk menentang segala penyakit.Dia mengatur senaman menurut waktu-waktu yang tidak dilanggarnya supaya latihan-latihan ini  membawa kepadanya hasil yang memuaskan. Memberi faedah yang baik kepada tubuhnya.

Kesemuanya ini dilakukan dengan sederhana, seimbang dan menurut sekim yang sesuai sebagai seorang muslim yang benar dan sedar disegala tempat dan waktu.
Post a Comment