Sunday, January 6, 2013

2.3.5 Menguasai satu bahasa asing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa BarakaatuhMuslim itu tidak lupa pual memberi perhatian kepada sebahagian bahasa-bahasa asing, sebab bahasa asing yang tertentu dizaman ini menjadi satu perkara yang sangat penting kepada pendidikan muslimyang sedar dan cergas demi memahami tuntutan kehidupan islamiah semasa.

Hidayat agama yang agung ini menjadi sebaik-baik pendorong kepada muslim yang sedar untuk mempelajari satu-satu bahasa asing. Rasulullah saw telah menyeru kita mempelajari bahasa asing semenjak 14 abad yang lalu supaya umat islam mampu dan layak berhubung dengan berbagai-bagai umat dan bangsa-bangsa, supaya mudah menyeru mereka kepada agama yang benar ini. Mereka diwajibkan membawakan
islam itu kepada segenap manusia diseluruh alam.Kita melihat kebenaran itu didalam hdith yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit (r.a) bahawasanya Rasulullah saw telah bersabda kepadanya

" Wahai Zaid, pelajarilah tulisan yahudi (Bahasa yahudi) untukku, sebab sesungguhnya aku tidak mempercayai yahudi itu untuk menulis surat untukku."Zaid berkata " Lalu aku mempelajarinya . Maka tidak lalu setengah bulan melainkan aku telah menguasainya.

Maka aku pun menulis surat bagi pihak rasulullah saw , menjawab surat mereka yang telah mereka kirim kepada rasulullah saw dan aku membacakan surat mereka itu.

Dalam riwayat lain : Telah bersabda rasulullah saw kepadaku:

" Tahukah anda bahasa syrianiah? . Aku berkata . Tidak. Baginda bersabda lagi: Pelajarilah dia, lalu aku pun mempelajarinya."

(Riwayat abu daud )

Lantaran daripada itu Abdullah bin Zubair telah dapat menguasai beberapa bahasa asing . Sekali pun demikian dia tidak pernah leka dan lalai dari agama dan akhiratnya. Dia mempunyai seratus orang budak (khadam) masing-masing mempunyai bahasa yang berlainan lalu Ibnu Zubair berbicara dengan setipa orang dari mereka dengan bahasa mereka. Sekiranya anda melihat kepadanya tatkala dia mengurus urusan
dunia anda akan berkata:

" ini lah lelaki yang tidak mengharapkan keredhaan Allah swt walau sekelip mata pun." dan apabila melihat dia mengurus urusan akhirat nya anda akan berkata  " Inilah seorang lelaki yang tidak mengharapkan dunia walaupun sekelip mata sahaja." ( Al hakim dalam Al Mustadrik 31549
dan Abu Naim  dalam Al hulliyah 1/334).

Muslim pada hari ini lebih -lebih lagi dituntut dari masa lalu supaya mengetahui beberapa bahasa asing supaya dia menjadi anak zamannya, layak hidup dizamannya , dapat mengetahui jurusan-jurusan yang ijabiat  dan salbiat, yang positif dan negatif mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan kebudayaan ummah, pusaka peninggalan agamanya didalam buku-buku yang ditulis dalam bahasa asingitu supaya dia mampu
memebela semuanya itu dengan pembelaan yang jitu, yang dapat menolak semua tuduhan palsu dan salah faham yang terkandung didalam bahasa asing itu.Ini dapat membawa kebaikan kepada ummah dan agamanya melalaui bahasa asing yang berkenaan itu.

Post a Comment