Wednesday, January 2, 2013

2.3.5 Membuka beberapa tingkap untuk fikirannya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

.

Muslim yang sedar dan teliti tidak merasa puas dengan hanya satu pengkhususan saja,tetapi dia membuka beberapa tingkap kepada akal fikirannya dengan membaca berbagaikitab, buku-buku, majalah ilmiah, majalah kesusateraan pendidikan dan kebudayaan , didalam berbagai-bagi ilmu dan
kepandaiannya. Terutama ilmu yang hampir dengan pengkhususannya. Maka dengan demikian dia dapat mengambil segala warna dari berbagai pengetahuan sedikit sebanyak yang menyuburkan dan mengiatkan otaknya , memperluaskan otaknya dan mengembang daya akal fikirannya.
Post a Comment