Monday, April 1, 2013

sambung-4.4 Muslim al hak merupakan suami yang ideal.(Mithali).

بسم الله الرحمن الرحيم
 Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
 اللهم صل على محمد وآل محمدHaulah binti Hakim isteri Osman bin Maz'un telah masuk untuk menemui isteri-isteri rasululah saw dengan pakaian yang buruk dan gaya yang menyedihkan,maka berkatalah mereka kepadanya:

" Apakah gerangan yang menimpa anda ini . " Lalu dia menceritakan hala keadaan suaminya: " Dia beribadat dimalam hari, berpuasa disiang hari." Lalu mereka ( isteri rasulullah saw ) memeberitahu pengaduannya kepada rasulullah saw . Kemuadian rasulullah saw menemui Osman bin Maz'un dan menyesalinya dan bersabda kepadanya" Tidakkah anda mempunyai contoh tauladan yang baik dari aku?". Bahkan. Semoga Allah menjadikan aku tebusanmu".

Maka setelah itu datanglah lagi Haulah dengan gaya yang baik dan bau yang harum semerbak, lantaran gembira telah mendapati haknya dari suaminya yang telah berubah sikap setelah menurut hidayah nabi.Dan dalam riwayat yang lain pula Rasulullah saw bersabda kepadanya : " Wahai Osman sesungguhnya Ar Rahbaniah (pertapaan) tidak diperlukan kepada kita Tidak kamu mengambul teladan dariku?. Demi Allah sesungguhnya orang yang paling takut dan paling memelihara batas-batas Allah dari kalangan kamu adalah aku" ( Dari Al Halliah 1/106 dan tabaqat Ibn Said 3/394.

Sesungguhnya rasulullah saw yang mulia telah mengembangkan hidayah petunjuk baginda kepada para sahabat dan sentiasa mengajak mereka kepada sikap pertengahan dan perseimbanagn (tawazzun) didalam kehidupan ibadat mereka, khasnya didalam kehidupan bersama isteri mereka.Jadilah sikap pertengahan dan perseimbangan itu , satu tabiat dan sifat mereka. Mereka sentiasa wasiat mewasiati dan mereka bersungguh-sungguh menghiasi diri mereka dengannya. Kadangkala mereka minta hukuman dan pandangan Rasulullah saw apabila ada salah seorang dari mereka cuba melarikan diri daripada  tanggungjawab ini dan terus bersikap keterlaluan didalam ibadat mereka, didalam pertapaan mereka dan terlalu zuhud yang melampaui batas dalam kehidupan sehari-hari.


Al imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Juhaifah r.a dia berkata Rasulullah saw telah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda' r.a. Lalu Salman menziarahi Abu Darda'. Dia melihat Ummi Darda' membiarkan dirinya tanpa berhias menurut semestinya maka berkatalah Salman kepadanya. Bagaimana keadaan mu? Ummi Darda' menjawab: " Saudaramu Abu Darda' tidak berhajat lagi kepada dunia. Kemudian Abu Darda' pulang dan menyediakan  makan dan menghidangkan nya kepada Salmansambil berkata : " Makanlah. sebab sesungguhnya aku berpuasa." Berkatalah Salman : " aku tidak akan makan kecuali anda makan bersama aku". Lalu dia makan bersama Salman. Maka apabila tiba waktu malam, pergilah Abu Darda' untuk qiyamullail bertahajud dan beribadat
kepada tuhannya. Maka berkatalah Salman" Tidurlah". maka tatkal tiba akhir malam  berakatalah Salman : " Bangunlah sekarang" Lalu keduanya bersembahyang,maka setelah selesai berkatalah Salman kepadanya: Sesungguhnya untuk tuhanmu hak keatasmu, dan untuk dirimu hak keatasmu, dan untuk ahlimu hak keatasmu, jadi berikanlah tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya. Kemudian datanglah Abu Darda' menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah saw, lalu rasulullah bersabda : " Benarlah Salman".- bersambung...

Post a Comment