Tuesday, May 14, 2013

5.8 . Mempersamakan diantara mereka.

بسم الله الرحمن الرحيم
Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
 اللهم صل على محمد وآل محمدSebahagian dari uslub, cara dan gaya pendidikan yang bijaksana terhadap anak-anaka iaitu memprsamakan diantara mereka, Tidak mengutamakan seorang dari mereka keatas yang lain didalam semua perkara. Kerana persamaan dan dan keadilan yang dirasai oleh anak-anak dinataranya
dengan saudara-saudaranya, akan membentuk dirinya menjadi orang yang sihat jiwanya , bersih dari rasa rendah diri, tidak dengki kepada saudara-saudaranya. hatinya tidak digoda oleh perasaan cemburu , tidak digigit oleh persaan hasad dengki. Malah berkembang dalam dirinya
sifat-sifat toleransi , kebaikan, redha, cinta kepada orang lain dari dirinya dan mengutamakan saudaranya keatas dirinya sendiri.Inilah yang dikehendaki oleh islam keatasnya dan disuruh kepada ibubapa melaksanakannya.

Telah diriwayatkan oleh Al Imam Al Bizar dari Anas r.a bahawasanya seorang lelaki berada disisi Rasulullah saw maka datanglah seorang puteranya lalu menciumnya dan dia mendudukkannya diatas pehanya , kemudian datanglah lagi seorang lagi puterinya lalu dia didudukkan
dihadapannya, maka bersabdalah Rasulullah saw:

" Tidak mahukah kamu mempersamakan diantara mereka?" (Riwayat muslim)

Sesungguhnya ini satu teori pendidikan yang halus dari pendidik agung Rasulullah saw didalam mempersamakan diantara putera puteri.
Oleh itu dari ucapan Rasulullah saw  " Tidakkah kamu mahu mempersamakan diantara mereka?" meliputi semua anak-anak, putera, puteri
tanpa kecuali.

Al Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari An Nukman bin Bashier r.a bahawasanya bapanya telah membawanya kepada Rasulullah
saw lalau berkata:

" Sesungguhnya akau telah memberikan anakku ini untuk menjadi seorang ghulam (khadam) yang ada padaku. Maka bertanyalah Rasulullah saw :
" Adakah semua anakmu telah kamu berikan seperti itu? Maka dia menjawab " Tidak" Maka sabda Rasulullah saw : " Tariklah semula".

Didalam riwayat lain  maka sabda Rasulullah saw : "Adakah kamu telah membuat ini terhadap anakmu semua?" Dia jawab "Tidak" .Maka sabda Rasulullah saw " Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah dikalangan anak-anak kamu ;. Maka kembalilah bapaku dan menarik balik sedekah itu.
Didalam satu riwayat yang lain, maka berkata Rasulullah saw : " Hai Bashier , adakah kamu mempunyai anak selain dari itu?.Dia jawab "Ya". Rasulullah saw bertanya lagi . " Adakah mereka semua telah kamu berikan seperti itu?. Dia menjawab "Tidak". Rasulullah saw bersabda: " Maka kalau begitu janganlah kamu menjadikan aku saksi . Kerana sesungguhnya aku tidak mahu menjadi saksi diatas kezaliman."
Kemudian baginda  berkata: " Sukakah kamu mempunyai persamaan didalam kebaikan."Dia menjawab. "Bahkan saya suka", baginda bersabda lagi :
Maka kalau begitu jangan sekali-kali membezakan diantara anak-anak kamu.

Oleh itu jadilah seorang muslim yang bertakwa , sebagai seorang adil diantara anak-anaknay. Tidak mengutamakan seorang diantara mereka keatas yang lain didalam satu pemberian, nafkah atau pergaulandan lainnya. Dengan itu , nanti lidah-lidah mereka semua akan mengucapkan
doa untuknya, Berkobar-kobarlah hati mereka semuanya dengan cinta kepadanya, makmurlah jiwa mereka untuk berbakti kepadanya, menghargai
dia dan menghormatinya.


Post a Comment