Sunday, January 19, 2014

Mana untung?

بسم الله الرحمن الرحيم
Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
 اللهم صل على محمد وآل محمد

“Narrated Abu Huraira (radhiAllaahu ‘anhu):
Allah’s Apostle (ﷺ) said, “Allah says, ‘If My slave intends to do a bad deed then (O Angels) do not write it unless he does it; if he does it, then write it as it is, but if he refrains from doing it for My Sake, then write it as a good deed (in his account). (On the other hand) if he intends to go a good deed, but does not do it, then write a good deed (in his account), and if he does it, then write it for him (in his account) as ten good deeds up to seven-hundred times.’ “”
[Bukhari]
Evidence - http://sunnah.com/bukhari/97/126


"Diriwayatkan dari Abu Hurairah (radhiAllaahu ‘anhu):

Rasulullah  (ﷺ) bersabda, " Allah swt berfirman " Jika sekiranya hambaku berniat untuk berbuat kejahatan -wahai malaikat - jangan lah menulisnya sehingga ia berbuat kejahatan itu, sekiranya dia buat , tulislah sebagaimana yang dibuat itu, tetapi jika dia tidak buat kerana aku, tulislah kebaikan dalam akaunnya. Sekiranya 
dia berniat melakukan kebaikan , tetapi dia tidak buat, tulislah pahala untuknya, dan sekiranya dia buat tulislah sepuluh pahala sehingga 700 kali ."


Subhanallah.

Niat nak buat jahat - tak ditulis kecuali setelah buat dosa.
Tak jadi buat dosa kerana Allah -dapat pahala
Niat nak buat baik -dapat satu pahala
Dah buat baik dapat pulak 10 pahala hingga 700 kali .

Pilihan ditangan kita - nak buat yang mana satu
Post a Comment