Sunday, August 24, 2014

Jangan mudah nak beri neraka kepada orang lain,

بسم الله الرحمن الرحيم
Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
اللهم صل على محمد وآل محمد


Dalam Hadith diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya
"Ada dua orang laki-laki bersaudara. Salah seorang dari mereka suka bermaksiat, sementara yang seorang lagi bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang bersungguh-sungguh beribadah itu melihat kawannya selalu melakukan dosa, maka dia berkata kepadanya, 'Berhentilah.'
Suatu hari dia melihat temannya berbuat dosa lagi, maka dia berkata kepadanya, 'Berhentilah.' Kawannya menjawab, 'Biarkan diriku. Ini antara aku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus sebagai pengawasku?' Kemudian ahli ibadah ini membalas kembali kata kata tersebut, 'Demi Allah, Allah tidak mengampunimu atau Allah tidak memasukkanmu ke dalam Surga.'
Lalu keduanya mati. Keduanya berkumpul di sisi Rabbul alamin. Maka Allah berfirman kepada orang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah itu, 'Apakah kamu mengetahui tentang Aku, atau apakah kamu mampu atas apa yang ada di tangan-Ku?' Kemudian Allah berfirman kepada pelaku dosa, 'Pergilah, masuklah ke dalam Surga dengan rahmat-Ku.' Dan berfirman kepada Ahli Ibadah itu, 'Bawalah orang ini ke Neraka."
Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih-nya dari Jundab bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa seorang laki-laki berkata, "Demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan." Kemudian Allah berfirman, "Siapakah gerangan yang bersumpah mendahului Aku bahwa Aku tidak mengampuni fulan. Aku telah mengampuni fulan dan membatalkan amalmu."
[Hadith Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya dalam Kitabul Adab, no. 1901. Lihat Sahih Sunan Abu Dawud, 3/926, no. 4097]
Post a Comment