Sunday, August 30, 2015

PENGARUH PENDIDIKAN SOSIAL PADA KANAK-KANAK. SEKOLAH SAHAJA TIDAK MENJAMIN SEGI INI.

بسم الله الرحمن الرحيم Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh اللهم صل على محمد وآل محمدRasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Aku diutuskan untuk menyempurnakan budi pekerti (akhlak ) yang mulia”.
Budi pekerti meninggalkan pengaruh yang besar dalam membimbing seseorang individu , sesebuah kumpulan dan sesuatu bangsa. Kiya tidak dapat menggambarkan wujudnya satu bangsa tanpa akhlak yang baik.

Madah penyair menyebutkan :

“Tidak sempurna binaa suatu kaum kiranya akhlaknya meruntuhkan asasnya.

Agak menghairankan bahawa ramai ibubapa yang bertgantung kepada sekolah untuk membentuk budi pekerti anak-anak mereka. Sebenarnya budi pekerti tidak ada temapt yang praktikal disekolah.Kalau ada hanay diajar mata pelajaran moral secara teori seperti mata pelajaran sejarah dan geografi. Pada peringkat awal disekolah rendah pelajaran moral dimasukkan dibawah mata pelajaran “alam sekitar” yang diajar kepada murid-murid sama seperti mata pelajaran lain.

Oleh kerana pentingnya akhlak ini ia tidak dapat dipelajari melalui buku. Malah ia hanya boleh dipelajari melalui dengan didikan , contoh teladan dan cara hidup yang baik. Justru itu setiap ibubapa harus menumpukan perhatian dalam hal ini dan tidak hanya bergantung kepada sekolah semata-mata. Pihak sekolah sudah cukup  sibuk untuk menyediakan sejumalah besar persediaan “silibus” dan catatan –catatan buku sebagai persediaan untuk peperiksaan.
Kita harus sedar bahawa mengabaikan akhlak akan mendedahkan Negara kepada bahaya dan musibah yang besar.
Saya tidaklah maksudkan akhlak yang mati dan kaku dimana banyak pihak yang tertarik kepadanya, tetapi yang sya maksudkan ialah melatih anak-anak sejak dar kecil lagi untk berdiri diatas kaki sendiri  dan mendidik kekuatan peribadi , berinisiatif, berani dalam kebenaran dan jujur bekerja.
Budi pekerti yang paling penting yang saya lihat sudah hampir hilang dalam masyarakat kita ialah sikap “tolong menolong” iaiatu perangai yang paling mulia yang amat diperlukan . Setiap orang dalam Negara ini telah menjadi”bongkak”. Mereka tidak percaya kepada orang lain lagidan tidak memahami orang lain kecuali dengan dirinya sendiri. Sikap seperti ini kan menghancurkan kewujudan kita serta mendedahkannya kepada kemusnahan.
Agama islam mula-mula menyeru kita kepada sikap “tolong menolong” iaitu sikap yang membawa fedah kepada masyarakat. 

FirmanAllah Subhahahu Wa Ta’Ala
“Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa”
Manakala sabda Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Sesungguhnya Allah akan menolong hambaya selagi ia menolong saudaranya”

Kemerosotan sifat tolong menolong dinegara kita adalah berpunca dari system pembelajaran (sekolah) kerana ia tidak memberikan penekanan kepada pendidikan social. Pengajaran didalamnya lebih bercorak individu sehingga mementingkan diri sendiri, tidak memerlukan kerjasama, malah mungkin kerjasama dianggap pula sebagai satu dosa. Ini berbeza dengan pendidikan Barat yang melatih generasi baru untuk mengutamakan sifat tolong menolong dengan menubuhkan kumpulan kerjasama dan membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan menjalankan rancangan atau melakukan pelajaran praktikal secara bersama. Orang –orang dewasa digalakkan memberi perhatian kepada kanak-kanak serta menjaga mereka dari segi makanan, pakaian dan permainan serta melatih mereka untuk mengutamakan kepentingan orang lain , saudara-saudar dan teman-teman mereka.

Wednesday, August 26, 2015

PENDERITAAN KELUARGA KERANA SIFAT BAKHIL DAN BOROS.

بسم الله الرحمن الرحيم Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh اللهم صل على محمد وآل محمد
Kita banyak mendengar tentang penderitaan hidup kanak-kanak yang berpunca dari sikap boros dan membazir ketua keluraga. Sesiapa yang menghabiskan hartanya dengan sia-sia akan hilanglah kebahagiaannya
Begitu juga kita sering mendengar kesempitan hidup serta keadaan-keadaan yang menyedihkan dalam keluarga kerana sifat bakhil serta mengurangkan belanja terhadap isteri dan anak-anak.

Seorang teman saya nebceritakan bahawa abangnya adalag seorang kaya tetapi dia membeli roti dari penjaja roti dibulan Ramadhan dan menegringkan roti itu untuk menjadi makanan anaknya sepanjang tahun. Dia juga memebli tulang dan sendi-sendi dari penjual daging lembu dan unta dengan harga murah dan direbusnya untuk menjadi kuah kepada roti kering tadi.
Kita tidaklah bertujuan untuk menyebutkan cara-cara orang jahil dan bodoh itu mengurangkan belanja terhadap  keluarga mereka , kerana sudah pasti memualkan perasaan. Apa yang ingin kita smapaikan kepada setiapayah yang bersifat seperti itu ialah hendaklah mereka meningkatkan keimanan terhadap Allah dan janganlah mereka menjadi seperti keadaan manusia yang disebutkan oleh seorang penyair:

“Siapa yang menghabiskan harinya dengan mengumpul harta dan takutkan kemiskinan, perbuatan itulah kemiskinan”.

Kalaulah bahaya sifat bakhil serta pengurangan belanja keatas anak-anak terbatas penderitaannya kepada kelurga yang telibat itu sahaja mungkin ia dianggap ringan , tetapi banyak lagi penderitaan  dan rahsia-rahsia yang tidak ingin kita sebutkan dengan panjang lebar. Kita ingin menarik perhatian ayah dan sibakhil akibat tindakan mereka yang rosak itu.

Saya akhiri perbincangan disini dengan menyebut beberapa potong hadith yang menggambarkan betapa besar pahala orang yang membelanjakan harta untuk anak-anak mereka, serta azab yang pedih kepada mereka yang mengabaikan anak-anak mereka:

Sabda Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:

“Satu dinar yang kamu belanjakan dijalan Allah , satu dinar yang kamu belanjakan untuk memebebaskan hamba, satu dinar yang kamu sedeqah kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk kelurgamu, maka yang terlebih  besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk keluarganya.

Setiap perbelanjaan yang anda keluarkan dengan tujuan mendapat keredhaan Allah, maka anda akan diberi pahala, walau pun terhadap apa yang anda suap kemulut isteri anda.

“Sesungguhnya Allah tidak akan berhenti menyoal setiap penguasa diatas pengyuasaannya, samaada ditunaikan atau diabaikan , sehinggalah Allah bertanya suami tentang ahli rumahnya”.

Walau pun ada pihak yang mempertahankan bahawa tindakannya mengurangkan belanja keatas kelurganya lantaran kerana kemiskinannya, tetapi harus mewujudkan seberapa boleh ruang kerja dirumahnya.

Berkata Sayyidatuna ‘Aisyah:

“Kayu atau alat tenunan ditangan wanita lebih mulia dari lembing ditangan mujahid dijalan Allah”.

Tuesday, August 25, 2015

TATASUSILA BERSEDIH DALAM ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh اللهم صل على محمد وآل محمد
Bangsa yang agung biasanya tabah ketika gembira dan tabah ketika sedih. Segala bencana tidak melemah dan mengongcangnya, bagai gunung yang tercegat tidak digoncangoleh apa jua bencana.
Oleh kerana itu islam menggariskan suatu manhaj dalam menghadapi bencana yang perlu kita patuhi dan tidak boleh melencong keluar daripadanya. (kalau kita mempunyai iman yang sebenar dan keazaman yang kuat yang wajar untuk kehidupan)

Oleh kerana kebanyakan keluarga Arab lupa pada dirinya ketika dilanda bencana dan derita sehingga terperangkap denga perbuatan buruknya , dan menjadi keluh kesah serta menghadapi berbagai kerugian, jagi dengan sebab itu ingin saya menginagatkan keluarga tersebut apa yang digariskan oleh islam untuk menhadapi bencana itu sehingga ia berakhir.

Sabda Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Sesiapa yang ditimpa bencana lalau berkata: kami untuk Allah dan kepadanya kami kembali, Wahai Tuhan! Berikanlah daku pahala dalam penderitaan ku, gantikan aku yang lebih baik daripadanya”,maka sesungguhnya Allah akan memeberi pahala pada deritanya dan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya.”

2.  Diriwayat dari Ibn ‘Abbas tentang firman Allah yang bermaksud:
“ Merka yang apabila ditimpa kecelakaan berkata: “ Sesungguhnya kami untuk Allah dan kepadanya kami kembali, maka dengan sebab itu keatas mereka kesejahteraan dan rahmat dari tuhan mereka. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk.”

3. Diriwayatkan iaitu:
“Allah memberitahu bahawa seorang muslim apabila menyerahkan semua perkara kepada Allah dan berkata “ Inna liLlah” semasa ditimpa kecelakaan, maka akan ditulis tiga sifat kebaikan baginya iaitu: kesejahteraan dari Allah, Rahmat dari Allah dan mendapat jalan petunjuk”.

4. Salah seorang wanita yang memberi “bay’ah” (ikrar persetiaan) kepada Rasulullah saw berkata:
“Diantara persetiaan kami dengan Rasulullah saw dalam perbuatan ma’aruf yang ditekankan kepada kami ialah kami hendaklah jangan “memoyokkan muka “, tidak melolong , tidak mengoyak baju dan tidak mengerbangkan rambut kami (ketika bersedih –p)

5. Sabda Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
“Dua suara yang dilaknat didunia dan diakhirat ialah suara biola ketika gembitara dan suara ratapan ketika ditimpa kecelakaan.”
Dalam pada itu adalah menjadi kebiasaan sesetengah wanita bagi bersedih meratapi kematian ayah dan saudara lelakinya untuk bertahun-tahun lamanya, sedangkan agama islam sebenarnya melarang sifat demikian.
Sabda Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Tidak harus bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari kemudian bersedih diatas kematian mayat lebih dari tiga hari kecuali keatas suaminya selama empat bulan sepuluh hari”.

Tempoh tersebut dikenali sebagai tempoh edah isteri. Ada beberapa pihak yang mengenakan beberapa ikatan keatas kaum wanita yang sedang dalam edah, sedang semuanya tidak ada asas dalam agama, hanya sekadar tidak memakai perhiasan dalam tempoh ini dan tidak meninggalkan rumah kecuali kerana terpaksa.

Begitu juga menjadi kebiasaan dikalangan berada mengadakan kenduri arwah keats simati pada hari ketiga, kelima, keempat puluh dan genap setahun matinya. Semua ini tidak ada asas dalam agama. Malah ia adalah bid’ah yang membazirkan harta anak yatim  dan harta sijanda. Sebaliknya kalau nak diikut sunnah hendaklah para teman-handai memeberi makanan kepada kelurga simati selaras dengan sabda Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam.

“Berikan makanan pada keluarga Ja’far. Mereka sibuk dengan jenazah simati mereka”.