Thursday, February 25, 2010

Sambungan - Muslim terhadap tuhannya.2. Taat setia menurut perintah tuhannya .
Bukan perkara baru kalau muslim itu:-
  1. Taat kepada semua titah perintah tuhannya.
  2. Patuh dan kusyuk kepada nya.
  3. Berhenti dalam batas-batasnya.
  4. Menunaikan perintahnya sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya.
  5. Mematuhi hidayahnya walaupun tak sesuai dengan kecenderongannya.
Sebabnya ialah kerana:-
Ukuran iman sesorang itu diukur mengikut kepatuhan nya dan perlaksanaan nya terhadap perintah-perintah rohaninya. Dari sebesar-besar perkara hingga kepada sekecil-kecilnya tanpa takut –takuttanpa segan dan tanpa kecuali.
Sabda rasulullah saw yang bermaksud:
“ Tidak beriman seseorang dari kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa
(Annawawi)
Firman Allah dalam surah Annisa” ayat 65 :-
“ Maka demi tuhanmu , mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisehkankemudin mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikandan mereka menerima dengan sepenuhnya.”
Islam itu adalah satu penyerahan mutlak kepada hukum Allah dan rasulnya.Taat secara mutlak.
Tanpa itu tidak ada iman dan tidak terbukti adanya islam pada diri seseorang.
Oleh kerana itu terhindarlah dari hidup muslim itu dari sebarang penyelewengan dengan hidayat Allah dan tidak menjauhi perintah Rasulullah saw samaada dalam dirikeluarga atau mereka yang dibawah tanggung jawabnya.
Extract dari buku keperibadian muslim 1-(Mohd Ali Hashimi)

Post a Comment