Tuesday, December 13, 2011

Sebesar zarah pun dikira- subhanallah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Ya Allah rezekikanlah aku untuk membuat kebaikan walaupun sebesar zarah dan jauhilah aku
dari melakukan dosa walaupun sebesar zarah kerana hisab mu amat teliti.


Post a Comment