Sunday, April 15, 2012

Sedikit ubat untuk para guru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa BarakaatuhRasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan semua penduduk langit  dan  bumi hingga semut yang didalam lubangnya dan ikan-ikan selalu mendoakan kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.
 (Attarmidzy).
Post a Comment