Wednesday, December 12, 2012

3 golongan manusia selepas isyak

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh


Salman radhiAllahu anhu Salah seorang sahabat yang terkenal berkata,”Setelah shalat Isya, seluruh manusia terbagi ke dalam tiga golongan.

 Golongan pertama, yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari sebagai ghonimah (kekayaan). Disaat orang-orang sedang beristirahat dan tidur nyenyak, mereka menyibukkan diri dalam shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Maka malam itu merupakan malam yang penuh dengan ganjaran dan pahala bagi mereka.

 Golongan kedua, yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari itu sebagai musibah baginya. Mereka menganggap bahwa malam hari merupakan kesempatan untuk menyibukan diri dalam perbuatan maksiat. Maka bagi golongan ini malam hari merupakan malam yang penuh azab dan bencana.

 Golongan ketiga, yaitu mereka yang tidur setelah shalat isya. Maka malam tersebut tidak mendatangkan kerugian ataupun keuntungan kepada mereka, dan mereka tidak memperoleh apa-apa.”(Durrul Mantsur)

 Semoga malam ini, menjadi malam yang penuh pahala bagi kita, kita sibukkan diri kita dalam amal agama, kalau pun kita hendak tudur, kita amalkan adab-adabnya, insyaAllah tidur kita dihitung ibadah juga..

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

 “Barangsiapa yang mengerjakan shalat pada dua waktu dingin (subuh dan ashar), maka dia akan masuk surga.” (HR.Bukhari,Muslim)

 Begitu pentingnya shalat subuh dan ashar, bahkan yang mengerjakannya dengan istiqomah, akan dimasukkan kesurga,
 kerena kita ketahui, bahwa waktu" tersebut adalah waktu yang mujahadah(berat), ketika waktu ashar,kita sedang enak" nya bekerja ataupun kesibukan lainnya, sedangkan waktu subuh, adalah waktu enak"nya kita tertidur, jadi ketika kita bisa menjaga shalat tersebut, insyaAllah kita lebih mudah menjaga shalat yang lainnya,,,

 Semoga kita bisa mengerjakan shalat 5 waktu diawal waktu, secara berjama'ah di masjid,,,
Post a Comment