Wednesday, December 19, 2012

30 ORANG YANG PERTAMA DALAM ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

 1. Orang yang pertama menulis Bismillah : Nabi Sulaiman AS.

 2. Orang yang pertama minum air zamzam : Nabi Ismail AS.

 3. Orang yang pertama berkhatan : Nabi Ibrahim AS.

 4. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim AS.

 5.. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam AS.

 6. Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah : Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)

 7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat : Nabi Muhammad SAW.

 8. Orang yang pertama menjadi khalifah Islam : Abu Bakar As Siddiq RA.

 9. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah : Umar bin Al-Khattab RA.

 10. Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam : Al-Hasan bin Ali RA.

 11. Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW : Thuwaibah RA.

 12.. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Al-Harith bin Abi Halah RA.

 13. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita : Sumayyah binti Khabbat RA.

 14. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA.

 15. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas RA.

 16. Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan adzan: Bilal bin Rabah RA.

 17. Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib RA.

 18. Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW : Tamim Ad-dary RA.

 19. Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair bin Al-Awwam RA.

 20. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW : Ibban bin Othman bin Affan RA.

 21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid RA.

 22. Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh : Imam Syafei RH.

 23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam: Ali bin Abi Tholib RA.

 24. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam : Muawayah bin Abi Sufyan RA.

 25. Orang yang pertama membuat perpustakaan awam : Harun Ar-Rasyid RH.

 26. Orang yang pertama mengadakan baitul mal : Umar Al-Khattab RA.

 27. Orang yang pertama menghafal Al-Qur'an selepas Rasulullah SAW : Ali bn Abi Tholib RA.

 28. Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah : Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur RH.

 29. Orang yang pertama digelar Al-Muqry : Mus'ab bin Umair RA.

 30. Orang yang pertama masuk ke dalam syurga : Nabi Muhammad SAW.

Post a Comment