Tuesday, January 1, 2013

2.3.3 Apakah yang patut diketahui dengan baik oleh Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

 1. Ilmu pengetahuan terhadap kitab Allah- baiki bacaannya , tajwidnya dan tafsirannya.

 2. Mengetahui ilmu-ilmu hadis, seerah sejarah nabi, sejarah shabat-sahabat nabi, sejarah tabie'n, ulama pewaris nabi sepanjang sejarah umat islam hingga kehari ini termasuk para ulama mujtahidin dan mujahidin


.


 3. Mengetahui perundangan islam yang wajib kepadanya untuk menegakkan ibadatnya dan muamalatnya


.


4. Mengetahui hukum-hukum agamanya diatas asas yang benar dan lurus sekiranya dia seorang professional diluar syariat islam

 5. Kalau dia seorang ahli didalam cabang ilmu syariat , dia kena mendalami ilmu itu dengan cukup baik , teliti hingga jadi pakar yang berjaya.


 6. Wajib berusaha bersungguh-sungguh untuk menguasai bahasa Arab.
Post a Comment