Tuesday, January 22, 2013

BAB 3 MUSLIM TERHADAP IBU BAPA.3.1 Berbuat baik kepada keduanya:-

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Sesungguhnya satu sifat yang paling menonjol dari sifat-sifat muslim al -hak , iaitu berbuat ihsan, berbua baik dan berjasa kepada kedua ibubapanya.

Sesungguhnya berbuat ihsan kepada kedua ibubapa adalah satu perkara yang paling mulia yang disuruh oleh islam berdasarkan dari  nas-nas , dalil-dalil yang pasti dan perintah-perintah yang putus ( qatai'i).

Muslim yang sedar mestilah memahami nas-nas yang banyak dan melimpah ruah dari kitab Allah dan sunnah rasulullah saw. Kesemuanya itu menyeru kepada berbuat baik kepada keduanya. Tidak ada jalan lain , kecuali dia mesti berbuat baik kepada kedua ibubapanya,dan ini menjadi sifatnya yang paling lazim, dan menjadi akhlaknya yang paling menonjol.
Post a Comment