Sunday, August 4, 2013

ISLAM DAN PERANCANG KELUARGA.

بسم الله الرحمن الرحيم
 Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
 اللهم صل على محمد وآل محمد


By Mahmud Mahdi Istambuli


Banyak perbincangan mengenai tajuk diatas sejak beberapa tahun dahulu khususnya apabila salah seorangMenteri Kerajaan Republik Arab bersatu  (Mesir) menyebutkan pentingnya dijalankan pernacangan keluarga di Mesir.Segolongan ulama telah menjawabdan menolak saranan termasuk mufti Mesir. Walau bagaiman pun saya tidak menemui suatu yang memuaskan dalam jawapan tersebut yang menjelaskan hikmat syariat islam dan pandangannya yang tegas teantang persoalan yang penting itu.
Rasulullah sallaLlahualaihiwasallam pernah ditanya tentang tindakan menumpahkan air mani suami diluar kemaluan isterinya. Maka jawab baginda :
“Itu adalah pembunuhan anak yang tersembunyi” (Hadith tersebut dikeluarkan oleh Tarmidzi dan lain-lain).
Ada sebahagian ulamak mengatakan perbuatan tersebut harus berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Jabir yang dipetik oleh Muslim dan lain-lain lagi katanya:
Kami melakukan dizaman Rasulullah dan al Quran (wahyu) masih turun”

Menurut ulamak Jabir tidak mengetahui tentang larangan tersebut tetapi ia diketahui oleh orang lain.
Juga kedapatan sebuah hadith yang lain yang diterbitkan oleh Ahmad,al-Tarmidzi dan al –Nasa’I dengan sanad dari kalangan yang dipercayai , katanya:
“Berkata Rasulullah saw tentang perbuatan itu “Kamu menjadikannya!Kamu yang memeberi makan.Letakkan ia ditempatnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah takdir”.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut sebahagian ‘ulama’ fikah mengharamkan perbuatan menumpahkan mani suami diluar kemaluan isteri. Sementara segolongan yang lain menganggap nya makruh dengan syarat direlai oleh kedua suami isteri. Pandangan Imam Al ghazalai dalam bukunya Ihya ulumiddin menyebutkan perbuatan itu harus. Kata-kata itu tertolak dengan wujudnya hadith-hadith tadi. Ijtihad tidak dipakai bila ia bertentangan dengan nas.

Perbuatan menumpahkan mani suami diluara kemaluan isteri adalah serupa dengan merancang kelurga yang persoalannya ditimbulkan di Mesir . Samaada ia haram atau makruh maka keperluan Darurah  mengharuskan yang dilarang, Tetapi darurah itu ditentukan mengikut keperluan . Bagi saya ia sama dengan perancang keluarga  dalam situasi berikut.

  1. Ketika tidak mungkin lagiditingkatkan pengeluaran tempatan.
  2. Apabila tidak boleh dikurangkan penggunaan (consumption).
  3. Apabila sukar untuk dipindahkan kenegara yang lebih luas.
  4. Apabila tidak ada kemampuan untuk mengimpot barangan darai luar kerana bimbangkan pengaruh asing dan ketiadaan kemasukan pendapatan Negara.
  5. Ketika tidak dapat dicegah sikap membazirdari individu, rakyat dan kerajaan dan tidak wujud galakan rancangan ekonomi, rancangan pertanian dan sebagainya.
Tetapi memandangkan bahawa lebih lebih dari separuh Negara islam belum lagi diterokai denagn segala potensinya , memandangkan bahawa penjaga sekolah hari ini hidup lebih hebat dari para sahabat yang berjuang , dan memandang kan bahawa peluang untuk berhijrah terbuka luas kenegara-negara Arab serta memandangkan bahawa kita mengimpot  sebahagian besar barangan mewah dari Negara luar  dan kita membiarkan orang kaya memeonopoli makanan , pelaburan ,pekerja dan simapanan orang ramai serta tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya- sehingga golongan miskin dapat mengisi perut dan kemiskinan dapat dihapuskan , memandangkan bahawa gandum yang dikeluarkan oleh Negara Arab (sebagai makanan utama) lebih daripada keperluannya dan memandangkan bahawa sebahagian dari hartwan kita dibenarkan membenamkan serta menyimpan harta mereka dengan mendirikan bangunan pencakar langit-selagi adanya semua ini , maka tuntutan untuk merancang keluarga adalah tuntutan yang tidak wajar. Lebih-lebih lagi kita sekarang ini sedang dilenkungi oleh musuh dari segenap sudut yang memerlukan ditambah bilangan penduduk dan memberikan perhatian kepadanya.

Pada suatu masa dahulu bilangan penduduk dinegara-negara Arab dan islam berlipat ganda dari bilangan sekarang, Mereka hidup bahagia dan kita tidak bersua sungutan mengenai kekurangan pengeluaran.
Mari kita berusaha bersungguh-sungguh . Timbuslah lautan dan tingkatkan pengeluaran dengan bilangan penduduk yang bertambahseperti yang telah dan sedang dilakukan oleh Negara Belanda.
Tambahkan bilangan sekolah kerajaan disamping sekolah swasta , untuk menambahkan bilangan pekerja dan jangan mengeluarkan tenaga yang lemah dan berserah pada nasibdari sekolah-sekolah tersebut. Dirikan kilang-kilang baru supaya kita tidak perlu lagi mengimpot dari luar. Lindungi harta orang ramai dengan menentang golongan pemboros dan orang-orang yang bertindak bodoh.

Tingkatkan rasa kasih sayang antara kita. Ambil dari orang-orang kaya yang kikir hak orang-orang miskin dan berikan kepada mereka. Kesempitan yang kita alami adalah berpunca dari kemalasan, perlakuan maksiat, kelemahan serta kezaliman social yang kita jalani, disamping kurang persediaan kita menyebabakan kita lemah dan orang asing menguasai kita . Mereka merompak pengeluaran penting kita dan mereka memaksa kita membeli barang-barang pengeluaran mereka dengan harga yang tinggi.

Alangkah wajar selepas sengsara ini , kita sedar dari kelalaian kita . Alangkah banyak iktibar yang boleh diambil tetapi alangkah sedikit orang yang mengambilnya.
Kempen perancangan keluarga adalah pakatan jahat pihak penjajah untuk melemahkan bangsa Arab dengan tujuan untuk memajukan Barat yang menggesa ditingkatkan penduduknya sendiri, walaupun bilangan penduduknya sudah ramai seperti Amerika Syarikat dan lain-lainnya.Post a Comment