Saturday, January 11, 2014

Kita adalah pengembala dan akan dipertanggungjawabkan

بسم الله الرحمن الرحيم
Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
 اللهم صل على محمد وآل محم
Diriwayatkan oleh  'Abdullah bin 'Umar (r.a)

Setiap kamu adalah pengembala (pemimpin) dan bertanggungjawab terhadap apa yang digembalanya (dipimpinnya).”
Post a Comment