Sunday, August 30, 2015

PENGARUH PENDIDIKAN SOSIAL PADA KANAK-KANAK. SEKOLAH SAHAJA TIDAK MENJAMIN SEGI INI.

بسم الله الرحمن الرحيم Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh اللهم صل على محمد وآل محمدRasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Aku diutuskan untuk menyempurnakan budi pekerti (akhlak ) yang mulia”.
Budi pekerti meninggalkan pengaruh yang besar dalam membimbing seseorang individu , sesebuah kumpulan dan sesuatu bangsa. Kiya tidak dapat menggambarkan wujudnya satu bangsa tanpa akhlak yang baik.

Madah penyair menyebutkan :

“Tidak sempurna binaa suatu kaum kiranya akhlaknya meruntuhkan asasnya.

Agak menghairankan bahawa ramai ibubapa yang bertgantung kepada sekolah untuk membentuk budi pekerti anak-anak mereka. Sebenarnya budi pekerti tidak ada temapt yang praktikal disekolah.Kalau ada hanay diajar mata pelajaran moral secara teori seperti mata pelajaran sejarah dan geografi. Pada peringkat awal disekolah rendah pelajaran moral dimasukkan dibawah mata pelajaran “alam sekitar” yang diajar kepada murid-murid sama seperti mata pelajaran lain.

Oleh kerana pentingnya akhlak ini ia tidak dapat dipelajari melalui buku. Malah ia hanya boleh dipelajari melalui dengan didikan , contoh teladan dan cara hidup yang baik. Justru itu setiap ibubapa harus menumpukan perhatian dalam hal ini dan tidak hanya bergantung kepada sekolah semata-mata. Pihak sekolah sudah cukup  sibuk untuk menyediakan sejumalah besar persediaan “silibus” dan catatan –catatan buku sebagai persediaan untuk peperiksaan.
Kita harus sedar bahawa mengabaikan akhlak akan mendedahkan Negara kepada bahaya dan musibah yang besar.
Saya tidaklah maksudkan akhlak yang mati dan kaku dimana banyak pihak yang tertarik kepadanya, tetapi yang sya maksudkan ialah melatih anak-anak sejak dar kecil lagi untk berdiri diatas kaki sendiri  dan mendidik kekuatan peribadi , berinisiatif, berani dalam kebenaran dan jujur bekerja.
Budi pekerti yang paling penting yang saya lihat sudah hampir hilang dalam masyarakat kita ialah sikap “tolong menolong” iaiatu perangai yang paling mulia yang amat diperlukan . Setiap orang dalam Negara ini telah menjadi”bongkak”. Mereka tidak percaya kepada orang lain lagidan tidak memahami orang lain kecuali dengan dirinya sendiri. Sikap seperti ini kan menghancurkan kewujudan kita serta mendedahkannya kepada kemusnahan.
Agama islam mula-mula menyeru kita kepada sikap “tolong menolong” iaitu sikap yang membawa fedah kepada masyarakat. 

FirmanAllah Subhahahu Wa Ta’Ala
“Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa”
Manakala sabda Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Sesungguhnya Allah akan menolong hambaya selagi ia menolong saudaranya”

Kemerosotan sifat tolong menolong dinegara kita adalah berpunca dari system pembelajaran (sekolah) kerana ia tidak memberikan penekanan kepada pendidikan social. Pengajaran didalamnya lebih bercorak individu sehingga mementingkan diri sendiri, tidak memerlukan kerjasama, malah mungkin kerjasama dianggap pula sebagai satu dosa. Ini berbeza dengan pendidikan Barat yang melatih generasi baru untuk mengutamakan sifat tolong menolong dengan menubuhkan kumpulan kerjasama dan membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan menjalankan rancangan atau melakukan pelajaran praktikal secara bersama. Orang –orang dewasa digalakkan memberi perhatian kepada kanak-kanak serta menjaga mereka dari segi makanan, pakaian dan permainan serta melatih mereka untuk mengutamakan kepentingan orang lain , saudara-saudar dan teman-teman mereka.

Post a Comment