Wednesday, November 18, 2015

PERLEMBAGAAN HAK KANAK-KANAK MENGIKUT ISLAM.

بسم الله الرحمن الرحيم Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh اللهم صل على محمد وآل محمد
Bangsa Arab memsuki peringkat genting yang memerlukan kepada generasi baru , baik dlam imannya, baik dlam kekuatannya, dan baik pula dlam didikannya- untuk membolehkan mereka memikul tanggungjawab terhadap bangsa Arab dan agama Islam serta menyelamatkan negara terbesar kita dari pakatan-pakatan sulit yang dirancang oleh negara-negara penjajah dengan segala tipu helahnya.

Justru itu saya kira elok saya bincangkan , seberapa dapat yang boleh, tentang perlembagaan hak anak-anak seperti yang digariskan oleh  Agama Islam , denga harapan semoga para pengkaji dapat meneruskan kajian ini untuk menyempurnakan apa yang saya mulakan dan membetulkan kesalahan yang telah saya lakukan. Semoaga bangsa Arab dan umat islam mencapai matlamatnya, dalam mana terdapat sekali pandangan para pendidik serta kekeliruan yang ditimbulkan , menyebabkan kebenaran itu hampir-hampir terlindung dari pandangan.

Agama Islam yang penuh kesedaran ini meletakkan perhatian terhadap anak-anak sebagai tugas utama negara, tanpa memberikan kebebasan yang berleluasa kepada ibubapa untuk melakukan apa shaja yang didorong  oleh nafsu terhadap anak-anak mereka .

Sabda Rasulullah saw:- Semua kamu penjaga  dan setiap penjaga akan ditanya tentang jagaannya. Imam (ketua negara) adalah penjaga dan akan ditanya tentang jagaannya. Seorang lelaki penjaga dirumahnay dan akan ditanya tentang jagaannya. Seorang wanita adalah penjaga dirumah suami  dan anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka.”

Pandangan yang benar ini telah diprktikkan oleh negara-negara dalam zaman moden ini dengan meletakkan persoalan  mengenai kanak-kanak sebagai keutamaan persoalan social yang wajib diselia dan dibimbing oleh negara. Agama Islam  menggalakkan  mempunyai anak  yang ramai  untuk menambahkan kekuatan umat islama dan bangsa Arab serta  memperbanyakkan tenaga yang ‘produktif’.

Seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallaLahu ‘alaihi wasallam sambil berkata: saya menyintai seorang wanita dari keturunan yang baik dan kaya tetapi mandul, apakah harus saya mengahwininya?” Jawab Rasulullah saw “tidak”. Kemudian orang itu datang kali kedua , baginda juga melarangnya. Kemudian dia datang lagi kali ketiga. Maka sabda Rasulullah saw “ Kahwinilah perempuan yang pengasih, yang boleh beranak banyak. Sesungguhnya aku berbangga dengan bilangan kamu”. ( Demikian juga halnya isteri memilih suami).

Antara hak kanak-kanak yan perlu ditunaikan adalah seperti berikut:

Hak pertama:
Si ayah memilih untuk sianak ibu yang baik, yang pandai mendidiknya dan mendidik budi pekertinya. Ia seperti juga siayah menjadi contoh yang baik kepada anak. Diantara hadith –hadith yang mneyeru kearah ini ialah  sabda  Rasullullah SallaLahu ‘alaihi Wasallam.
“Pilihlah tempat meletak benih kamu kerana keturunan itu berjangkit”.
Sabda  Rasullullah SallaLahu ‘alaihi Wasallam juga:
“Elakkan perempuan cantik yang dibesarkan ditempat kotor”
Ini ialah berdasarkan kepada penemuan hakikat “jangkitan keturunan “ yang ditemui dalam zaman moden . Begitu juga untuk mengelak dari pengaruh alam persekitaran dan kesannya dalam jiwa  manusia.

Hak kedua :
Menyampaikan kepada kanak-kanak suara iman ketika ia dilahirkan , sehingga nama Allah itulah yang mula-mula mencecah telingannya.
Diriwayatkan dari Rafi’ katanya:
“Aku lihat Rasullullah SallaLahu ‘alaihi Wasallam mengazankan di telinga Hasan bin Ali ketika ia dilahirkan.”

Hak ketiga :
Mengkhatankannya dan meneymbelih aqiqah untuknya pada hari ketujuh ia dilahirkan, sebagai menyambut kelahiran anggota baru dalam keluarga islam dan untuk memuliakan orang-orang miskin, kaum keluarga dan sahabat handai.
Tujuan berkahatan ialah untuk mengelakkan dari kuman yang membiak dimuncung zakarnya yang boleh menyerap keseluruh badan. Perkara ini telah disedari oleh orang Barat dan sebahagian mereka telah pun mengamalkannya.

Hak keempat:
Memilih nama untuknya kerana nama ditujukan kepada tuannya  Rasullullah SallaLahu ‘alaihi Wasallam banyak menukarkan nama orang-orang Arab  ( yang tidak baik ) yang mereka warisi dari zaman jahiliyyah.
Bercakap mengenai nama dan kesannya saya rasa penting diubah gelaran sesetengah keluarga yang pengertian yang remeh atau yang merendahkan , yang boleh memberi saranan penegretian hina dan lemah kepada anak-anak. Saya pernah menonjolkan perkara ini dalam tulisan saya  dalam sebuah  akhbar. Tetapi ia bagai angina lalu sahaja. Agama islam  menggalakkan supaya anak-anak diberi gelaran  kunyah (Abu dan Umm ) yang boleh menguatkan keperibadian  kanak-kanak , disamping  memulia dan mengagongkannya. Ini boleh mendorongnya tidak melaukan keburukan dan dosa.

Hak kelima:
Memilih penyusu, kalau diperlukan dari kalangan wanita yang baik dan kuat kerana dikatakan  “penyusuan mengubah perangai “.

Hak Keenam:
Memantapkan tubuh badannya  dengan mengajar kanak-kanak  memanah, berenang dan menunggang kuda dan mungkin juga menaiki basikal sebagai menggantikan tempatnya. Dalam banyak soal terdapat hadith-hadith Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam. Cara ini telah digunakan oleh kebanyakan sekolah di Barat pada masa kini

Hak Ketujuh:-
Memberikan didikan akhlak dan membekalkannya dengan adat kebiasaan yang baik.
Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:-
“Tidak ada pemberian  yang lebih baik yang diberikan ayah kepada anaknya dari akhlak yang baik”.
Maksudnya pemberian untuk agama dan dunianya lebih baik dari akhlak.
Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam bersabda “Memberi didikan akhlak  kepada anak kamu itu lebih dari bersedekah secupak padanya”.
Begitu juga sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Dampingi  anak-anak kamu dan perelokkan akhlak mereka”

Hak kelapan :
Memeperlakukannya denagnbaik dan tidak membebankan sesuatu yang tidak tertanggung olehnya  sehingga ia tidak terpaksa menderhaka. Anjuran ini selaras dengan hadith Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Allah memberi rahmat kepada ayah yang menolong anaknya atas kebaikannya”.

Hak kesembilan :
Berlaku adil dengan anak-anak dalam penghormatan  serta pemberian . Sikap membeza-bezakan akan menimbulkan  hasad  dengki. Dalam kisah nabi  Yusuf ada pengajaran yang boleh diambil.
Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Berlaku adillah diantara anak-anak kamu “

Hak kesepuluh :
Melatih anak-anak sejak dari kecil dengankebersihan, kesihatan tubuh badan  dan jiwa dengan mengambil wudhuk  dan bersembahyang supaya menjadi kebiasaan pada mereka yang boleh mengelakkan mereka dari penyakit jasmani dan penyakit jiwa.
 Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
Ajar anak kamu bersembanhyang ketika berusia tujuh tahun dan pukul-pukulkan mereka ketika berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka”.
Memisahkan temapat tidur mereka  (antara lelaki dan perempuan ) boleh meredakan ketegangan perasaan dan kekuatan seks  mereka itu adalah baik untuk kesihatan.

Hak kesebelas:
Berbelnja dengan murah hati keatas mereka kerana sifat bakhil mempuyai banyak keburukan. Berbelanja secara sederhana adalah paling baik.
Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
‘ Sebaik-baik dinar yang dibelanjakan ialah yang dibelanjakan untuk anak-anaknya dan yang dibelanjakan untuk kudanya kerana jalan  Allah (peralatan perang) dan dibelanjakan untuk rakan-rakan nya dijalan Allah.”
“Dimulakan dengan anak-anak. Tidak ada yang lebih besar pahalanya dari orang yang membelanjakan  terhadap anak-anak yang masih kecil yang dimanafaatkan oleh Allah serta memperkayakan mereka.”
Dalam hadith lain ada disebutkan
“ Bahawa dinar yang terlebih baik ialah yang dibelanjakan untuk anak-anak.”

Hak keduabelas:
Memilih guru-gurunya dari kalangan orang yang baik dan berkemampuan, kerana pengaruh mereka yang besar terhadap murid-murid. Demikian juga memilih teman-temannya. Perkara ini nampaknya  sudah tidak diambil berat oleh kebanyakan ibubapa dan kelak mereka menjadi mangsa terhadap kecuaian ini.
Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“ Seseorang itu mengikut agama temannya, hendaklah seorang kamu memerhatikan siapa yang menjadi temannya”.
Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“ Seseorang itu dengan orang yang dicintai nya” (ertinya dikumpulkan bersamanya dihari kiamat).

Hak ketiga belas :
Percayakan kanak-kanak serta menghormatinya, Semua ini penting untuknya dan merupakan salah satu haknya supaya ia membesar dengan berdiri diatas kaki sendiri, yakin dengan kejayaannya (yang boleh dimanafaatkan oleh bangsanya) . Celaan serta menghina keperibadian kanak-kanak akan meninggalkan kesan yang paling buruk terhadap mereka.
Terdapat sebuah hadith ungkapan:
“Hormatilah orang yang mengajar kamu dan orang yang kamu ajar”.
Dalam firman Allah melalui perantaraan Nabi Ibrahim  semasa beliau berkata-kata dengan anaknya:
“Wahai anakku , aku melihat dalam yang aku menyembelih kamu, fikirlah apa pandangan kamu?’
Kata-kata diatas merupakan bukti yang paling nayata terhadap hujah saya . Selain dari itu ayat ini merangkumi  himpunanbudi pekerti , galakan supaya anak-anak taat serta menggesa setiap bapa untuk mendapatkan ketaatan  itu dengan lemahlembut serta kasih saying. Sikap lembut dalam menuntut suruhan membawa pengertian patuh dan taat.

Hak  Keempat Belas:
Menyediakan keperluan hidup seberapa yang mampu  (denganharta yang halal) sehingga mereka tidak menjadi beban orang lain.
Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Kamu tingglkan keluarga kamu dengan kehidupan atau kebaikan , itu lebih baik dari kamu meninggalkan mereka bergantung dan meminta-minta pada orang lain.”

Hak kelima belas:-
Memeberi pelajaran yang benar kepada mereka lantaran menuntut ilmu itu adalah fardhu. Ilmu yang paling baik ialah yang dapat memberi faedah kepada kanak-kanak tentang kebaikan  dan mengelakkannya dari keburukan. Saya mengingatkan setiap ibubapa supaya tidak memasukkan anak-anak mereka kesekolah yang boleh mencemarkan agama mereka dengan sebab dakyah yang mneyesatkan . Siapa yang meredhai anaknya menjadi kafir , maka ia adalah kafir.

Hak keenam Belas:-
Memeberi perhatian ke[ada kesihatan anak-anak serta merawat mereka , kerana terdapat ramai orang yang memberi perhatian kepada binatang peliharaannya lebih besar dari perhatian yang diberikan  kepada anak-anaknya sendiri. Dengan itu mereka  mendedahkan anak-anak  dan bangsa mereka  kepada keburukan yang paling bahaya.
Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“Sesungguhnya badan kamu mempunyai hak keatas kamu”.

Hak Ketujuh Belas :
Bergembira mendapat anak perempuan. Janagn bersedih dengan kelahirannya kerana anak perempuan sam juga dengan anak lelaki. Dia mempunyai peranan dalam masyarakat dan kehidupan ini  tidak akan kekal tanpanya. Oleh itu mereka patut disambut dengan baik dan kita memuliakan ibunya  sepertimana kita lakukan apabila anak lelaki dilahirkan.
Sabda Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
Sesiapa yang diuji sesuatu adri anak perempuan dan ia berbuat baik dengan mereka, maka mereka akan menjadi pelindungnya dari neraka.”
Agama islam telah mengecam tradisi yang buruk mengenai perlakuan siayah ketika meneriam kelahiran anak perempuan.
Firman Allah Subha nahu Wa Ta’ala:
Apabila seorang dari mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan ,merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang ramai disebabkan buruknya berita yang disampaikan padanya,. Apakah dia kan memeliharanya  dengan hina atau menghumbankannya dalam kubur hidup-hidup. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Hak Kelapan Belas:-
Membenarkan naka-anak bermain dan mewujudkan  tempat-tempat yang sesuai untuk itu, kerana permainan dapat menegembirakan hati mereka, membuka fikiran serta menguatkan otak mereka. Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam bermain-main dengan cucunya. Terdapat hadith yang menyebutkan:-
“ Di syurga ada sebuah rumah yang tidak boleh dikunjungi kecuali oleh orang yang menggembirakan kanak-kanak, iaitu dikenali dengan “wisma gembira” (Dari hadith ini dapat kita mengambil banyak saranan  tentang hak kanak-kanak.

Hak kesembilan Belas:
Menguatkan iman dijiwa kanak-kanak . Tidak ada motif yang lebih kuat daripadanya yang mendorong kanak-kanak melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan serta menuju kepada contoh utama  dengan tabah dan berani serta mengenepikan perasaan  mementingkan diri sendiri serta pertrlingkahan.
Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
“Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya  (ketika dia memberi nasihat kepada mereka) “Wahai anakku? Janganlah kamu menyekutukan Allah, kerana menyekutukan Allah itu suatu kezaliman yang besar.”
Alangkah ruginya mana-mana ibubapa dan pendidik yang mengabaikan kewajipan ini dan mendedahkan generasi baru dan negara kepada natijah dan bahaya yang paling buruk.

Hak Kedua Puluh :-
Mendidik anak bercakap benar sejak dari kecil kerana ia adlah teras kebaikan . Setiap guru dan ibubapa menjadi contoh teladan kepada nak-anak mereka.
Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Umar katanya”- Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam mengunjungi rumah kami sedang akau masih kecil. Aku keluar bermain . Maka kata ibuku “Abdullah , mari kemari , aku akan beri sesuatu padamu”. Maka kata Rasulullah  saw: “Apa yang nak kamu  beri padanya ?” Kata ibuku “Buah Tamar” Kata Rasulullah : “Tetapi sekiranya kamu tidak memberikannya akan ditulis sebagai suatu pendustaan keatas kamu.”

Kita perlu memberi perhatian kepada pendidikan yang murni ini. Ibubapa yang menyangka mereka tidak dianggap berdosa bila berdusta dengan anak-anak harus sedar mereka menjadi contoh teladan yang buruk kepada anak-anak.

Hak kedua puluh satu.
Mengajar anak-anak apa yang berfaedah baginya dan tidak membeban sesuatu  yang tidak tertanggung olehnya.
Terdapat keterangan hadith:-
“ Oh tuhan , aku berlindung dengan engkau dari ilmu yang tidak bermanafaat.”
Ada dikatakan bahawa ada ilmu yang membawa kejahilan. Malah ia suatu kejahilan.
Firman Allah Subhanahu Wata’ala:-
“Allah tidak membebankan satu jiwa melainkan menurut kemampuannya.”
Kalau kita amalkan suruhan ini sudah tentu kita memilih kurikulum yang baik serta menyelamatkan murid-murid dari buku-buku yang tebal dan sukatan yang berat tang membebankan tubuh badan dan aqal mereka, tetapi tidak memberikan apa-apa fedah pun.
Demikian sebahagian dari hak anak-anak. Saya berharap agar setiap ibubapa dapat memberi perhatian untuk menyediakan warganegara yang berguna , kerana mengabaikannya akan membawa banyak keburukan, Sesungguhnya anak adalah suatu amanah tertanggung keatas dua ibubapanya. Ia adalah kekayaan paling bernilai. Malah merupakan harta yang paling tinggi didunia dan diakhirat serta merupakan kesan yang abadi.
Firman Allah Subhanahu Wata’ala:-
“Dan kami menghitung apa yang mereka lakukan dan kesan mereka”.
Sabda  Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:-
Apabila mati anak Adam putuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah. Ilmu yang dimanafaatkan dengannya dan anak yang soleh yang berdoa untuknya.”
Sebelum mengakhiri perbincangan ini ingin saya timbulkan kesalahan sebahagian besar ibubapa yang mengabaikan tanggungjawab  mereka se[perti yang disebutkan tadi terhadap anak-anak dan ahli kelurga mereka dengan alas an mereka sibukdengan urusan orang ramai dan urusan politik, sehingga mereka merosakkkan pendidikan anak-anak  serta mengeruhkan kehidupan mereka , kehidupan rumah tangga  serta masyarakat. Sebenarnya manusia mempunyai banyak kewajipan yang tidak boleh diabaikan sebahagian darinya dengan melebihkan yang lain.

 Rasulullah  SallaLlahu ‘alaihi Wasallam sendiri menjalankan tugas menyampaikan risalah Islam, memimpin negara dan masyarakat dan tidak pernah didapati baginda mengabaikan didikan keluarganya atau mengabaikan hak sahabat-sahabat dan jran-jiran baginda. Datuk nenek kita dulu pun memberikan perhatian yang berat didalam mendidik anak-anak. Justru itu mereka Berjaya menrajui kepimpinan dan mereka mencapai kemenangan.

Dalam hubungan ini  al Rashid al Asfahani ada menyebutkan dalm bukunya “Muhadarat al Udaha” (Kualiah para sastrawan ) bahawa Khalifah Al Mansur menghantar utusan bertanyakan orang-orang  Bani Umayyah yang ditahan dalan tahanan. “Apa yang paling sukar sekali yang mereka rasakan semasa dalam tahanan ini?’ Jawab mereka (yang penuh pengajaran dari jawabannya). “Yang paling sukar sekali kami rasakan ialah kehilangan kesemapatan untuk mendidik anak-anak kami”.
Alangkah jauh bezanya antara kita dengan Datuk nenek kita yang agung itu?!!!!


Post a Comment