Saturday, December 19, 2009

Ukhuwah


Kita kena waspada supaya ukhuwah tidak lahir dari iman yang palsu.

Langkah-langkah untuk hindar daripada merosakkan ukhuwah :

1.       Tabayyun- iaitu mencari penjelasan maklumat- elakkan masalah komunikasi.
2.       Elakkan dari memperolokkan orang atau kelompok lain. Rasa nak perolokkan orang ini timbul kerana dia rasa dia lebih.
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”  Al Israa':37
3.       Tidak mencela orang lain.
4.       Meninggalkan panggilan-panggilan tidak baik terhadap sesama muslim.
Al Hujuraat11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
5.       Jauhilah sebarang prasangka kerana prasangka itu dosa.
6.       Dia tidak mencari-cari kesalahan atau aurat orang lain ( mengumpat) kerana itu dicela oleh allah dalam Alhujurat ayat 12 :
“ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”
Adab dalam menjaga Ukhuwah.
1.       Menyintai sahabat kerana Allah swt.
2.       Mengucapkan salam ketika bertemu.
An Nisaa'86. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)[327]. Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu
3.       Menjengok sahabat ketika sakit , beri makan ketika dia lapar dan seumpama. (memberi pertolongan ketika perlu.)
4.       Mendoakan sahabat ketika dia bersin.
5.       Menolong ketika dia kesempitan.
6.       Memberikan ucapan selamat dalam seberapa kesempatan. Eg.: Naik Pangkat , dapat menantu ,Berjaya dalam peperiksaan
Walimah dan sebagainya.
7.       Saling memberi hadiah dalam seberapa kesempatan.  262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
8.       Saling bermaafan.
9.       Tidak memutuskan perhubungan dan membelakangkan mereka.
10.    Bertolak ansur dan memaafkan kelemahan sahabat.
11.    Menemui sahabat-sahabat  dengan muka yang manis- seorang muslim mesti murni batinnya, suci jiwanya , sentiasa senyum,ramah mesra dan riang gembira.
12.    Menasihati sahabat. Muslim yang benar bertindak sebagai penasihat yang jujur.

Wallahuallam.

Post a Comment