Wednesday, December 28, 2011

Analogi kek dan solat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Bila anda solat fardu sahaja- umpama anda masak satu plain cake seperti ini.


Tetapi bila anda top up solat wajib anda dengan solat sunat ia umpama anda menghias 
plain cake menjadi begini.

Got it......

Post a Comment