Monday, October 8, 2012

Singgah pun dapat keampunan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
Dari hadis dibawah ni ,kesimpulannya kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu kita
adalah mereka-mereka yang sangat rugi. Walaupun kadang-kadang ada orang yang kita
menyampah dalam majlis tersebut tapi kenangkanlah apa yang kita dapat dari Allah
dari kehadiran kita itu......

Dari Abu Hurairah radhiAllahu anhu ,Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: 

Sesungguhnya Allah Yang Maha Memberkahi lagi Maha Tinggi memiliki banyak malaikat yang selalu mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal, mereka senantiasa mencari majelis-majelis zikir. 

Apabila mereka mendapati satu majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia.

Apabila para peserta majelis telah berpencar mereka naik menuju ke langit.

Beliau melanjutkan: Lalu Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung menanyakan mereka padahal Allah lebih mengetahui daripada mereka: Dari manakah kamu sekalian?

Mereka menjawab: Kami datang dari tempat hamba-hamba-Mu di dunia yang sedang mensucikan, mengagungkan, membesarkan, memuji dan memohon kepada Engkau.

Allah bertanya lagi: Apa yang mereka mohonkan kepada Aku?

Para malaikat itu menjawab: Mereka memohon surga-Mu.

Allah bertanya lagi: Apakah mereka sudah pernah melihat surga-Ku?

Para malaikat itu menjawab: Belum wahai Rabb kami.

Allah berfirman: Apalagi jika mereka telah melihat surga-Ku?

Para malaikat itu berkata lagi: Mereka juga memohon perlindungan kepada-Mu.

Allah bertanya: Dari apakah mereka memohon perlindungan-Ku? Para malaikat menjawab: Dari neraka-Mu, wahai Rabb kami.

Allah bertanya: Apakah mereka sudah pernah melihat neraka-Ku?

Para malaikat menjawab: Belum.

Allah berfirman: Apalagi seandainya mereka pernah melihat neraka-Ku?

Para malaikat itu melanjutkan: Dan mereka juga memohon ampunan dari-Mu.

Beliau bersabda kemudian Allah berfirman: Aku sudah mengampuni mereka dan sudah memberikan apa yang mereka minta dan Aku juga telah memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan.

Beliau melanjutkan lagi lalu para malaikat itu berkata: Wahai Rabb kami! Di antara mereka terdapat si Fulan yaitu seorang yang penuh dosa yang kebetulan lewat lalu duduk ikut berzikir bersama mereka.

Beliau bersabda, lalu Allah menjawab: Aku juga telah mengampuninya karena mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. (Shahih Muslim No.4854)
____________________________
Post a Comment