Sunday, December 9, 2012

Tarbiyah islam atau tarbiyah jahiliah?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Tarbiah itu makna nya didikan. Mana satu kita nak pilih? Tapi sebenarnya kita tak ada pilihan pun . Salah satu akan mengambil tempat. Tanpa didikan iman, tanpadidikan islam maka didikan jahiliah akan mengambil tempat. Tarbiyah islam diringi malaikat manakala tarbiyah jahiliah dihiasi cantik oleh syaitan.
"Tarbiah ditangan kamu ditangan kamu jua". Orang lain boleh lead the way tapiyang nak praktik adalah diri sendiri.


"Jika Tarbiyah Islamiyah xdapat didik kita, Tarbiyah Jahiliyah pula akan mengambil alih" (PC Hisham, 2012)

 Tarbiyyah Islamiah = merupakan didikan diri secara aqli , jasadi dan rohani seseorang manusia sesuai dengan tuntutan dan matlamat penciptaan manusia seperti yang telah digariskan secara jelas didalam al-Quran.

 Tarbiyah Islamiyah = menghidupkan hati supaya tidak mati,memperbaikinya sehingga ia tidak rosak dan memperhalusinya sehingga ia tidak menjadi kasar dan keras.

 Tarbiyah Islamiyah = proses penyiapan manusia yang shalih, yakni mencipta potensi diri , mempunyai matlamat yang jelas, baik dalam percakapannya dan soleh tindakannya secara keseluruhan, serta menjauhkan kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan.

 Tarbiyah Islamiyah = penyerahan total hidup kita untuk mengikuti perintah dan larangan Allah, hidup dalam bersyariat.

 Oleh itu, jangan biarkan diri kita dikuasai dengan Tarbiyah Jahiliyah untuk kita terlepas api neraka dan supaya kita hidup dalam rahmat Allah SWT sepanjang masa

Post a Comment