Wednesday, July 10, 2013

happening 2 ramadhan 732 hijrah

بسم الله الرحمن الرحيم
 Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
اللهم صل على محمد وآل محمد
by- Isma mesir
Hari ini dalam sejarah Ramadan

Tahukah anda ?
2 Ramadhan 732 H 

Pada tanggal ini lahir seorang Ulama agung iaitu Abdurrahman bin Muhammad bin khaldun atau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun.

Beliau dilahirkan di Tunisia, dilahirkan dalam keluarga golongan atasan Andalusia.

Hidup di zaman Abbasiyyah dan pernah bersama pasukan tentera berjihad menahan serangan Tartar Monggol. Beliau bermazhab Hambali.

Beliau mengarang kitab “Muqaddimah” yang lebih dikenal dengan “Muqaddimah Ibnu khaldun” yang membahas tentang ilmu Sosial Kemasyarakatan, Ekonomi, Politik dan Sejarah Filsafat.

Buku ini telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa Eropah dan bahasa lainnya. Banyak merantau mengembara ke banyak negara mengkaji budaya sosiologi penduduk dan tamadun.

Para ilmuwan barat mengakui akan keunggulan karangan Ibnu Khaldun terbukti mereka masih mempelajari dan menjadikan sebagai buku induk dalam kajian Ilmu Kemasyarakatan.

Antara idea dan syarahan yang terbaik yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun adalah dalam bab 'Asabiyyah (semangat kekitaan) dan peranannya dalam membentuk sebuah tamadun.

Ibnu Khaldun meninggal pada tahun 808 H di Mesir pada masa pemerintahan Sultan An Nasr Lidinillah.

Sumber :
Kitab “Ramadhaniyat” karangan Muhammad Sa’id Mursy dan Qosim Abdullah
Cetakan Darul Tauzi’ wa Nasr Al Islamiyah Cairo Mesir.
Post a Comment