Tuesday, July 30, 2013

IBUBAPA DAN GURU.

بسم الله الرحمن الرحيم
Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
 اللهم صل على محمد وآل محمد


by - mahmud mahdi istanbuli

Di negara maju ibubapa sering berhubung dengan guru untuk sama-sama bekerjasama dalam mendidik dan membetulkan anak-anak mereka. Hal ini berbeza dengan apa yang berlaku dinegara kita. Sebilangan ibubapa tidak kenal guru anak-aak mereka dan mungkin tidak pernah bertemu dengannya, meski pun anak mereka peringkat rendah dan menengah. Hal ini terjadi disebabkan terdapat perbezaan dalam polisi pendidikan . Natijahnya terdapart ramai kanak-kanak  yang sesat , yang kaki ponteng dan menipu ibubapa serta sekolah dengan alasan palsu atau mengada-ngadakan alasan.

Kalulah ini berlaku disebabkan kejahilan ibubapa mengenai faedah kerjasama dengan para guru, hal ini tentu ringan sedikit. Tetapi ia berpunca dari kecuaian mereka . Ada diantar mereka yang memiliki kambing yang mahu dipelihara oleh seorang gembala, orang itu akan merisik khabar tentang gembala itu dari kenalan dan jirannya. Apabila telah dipastikan tentang kejujurannya barulah ia menghubungi gembala itu dan menyerahkan kambing kepadanya dan meminta supaya ia dijaga dengan baik. Dari semasa kesemasa gembala itu akan dihubunginya , apabila dirasanya gemabal itu cuai atau menkhianatinya , cepat-cepat kambing itu ditarik balikdan dicarai ganti seorang gembala yang lain.Demikian ramai orang memberi perhatian kepada binatang ternakan lebih dari perhatian yang dicurahkan terhadap anak-anak mereka.

Kesan dari itu timbullah jurang perbezaan yang luas antara guru dan ibubapa. Mereka sering mengecam para guru itu dihadapan naka-anak mereka diluar sekolah yang menyebabkan terjejasnya kehormatan guru-guru tersebut dan berkrangnya pengaruh mereka didalam didikan.

Terdapat dikebanyakan negara pertubuhan ibubapa dan guru disetiap daerah untuk menyatu-padukan polisi dan kerjasama mereka bagi mengatasi masaalah –masaalah disekolah, pengajian serta bimbingan terhadap jenerasi baru.

Ada beberapa buah sekolah khas untuk perempuan di Damsyiq yang menganjurkan pertemuan bulanan dengan ibu-ibu untuk mendengar ulasan mereka disamping mendengar taklimat ringkas dan berfaedah dari para guru. Agak baik sekali dianjurkan perkumpulan-perkumpulan seperti ini dan kita amat perlu kepada dasar bersama yang satu sekolah dan rumahtangga.

Dalam hubungan ini rasanya datuk nenek kita dahulu mempunyai kesedaran yang lebih tinggi dari kita.Mereka bekerjasama dengan guru-guru dan menyertai mereka untuk membetulkan murid-murid. Disamping merancang kurikulum pengajian.

Sayyidina Umar bin Al Khattab pernah mengarahkan:
“ Ajarlah anak-anak kamu berenang dan memanah. Ajarlah mereka melompat diatas kuda dan perdengarkan mereka puisi yang baik.”

Al –Hajjaj pula pernah berkata kepada pendidik anaknya:
“Ajar aak saya berenang sebelum tulisan. Mereka mendapat dari orang yang menulis tetapi mereka tidak dapat dari orang yang berenang.”


Post a Comment