Wednesday, February 11, 2015

KANAK-KANAK ROSAK AKHLAK
بسم الله الرحمن الرحيم Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh اللهم صل على محمد وآل محمد
By mahmud mahdi Istanbuli

Sekarang ini muncul cara baruuntuk mengatasi dan mengubati kanak-kanak nakal terutama yang mencederakan orang lain hingga keperingkat boleh dihukum. Pendapat lama mencadangkan supaya kanak-kanak tersebut dihukum dan ditahandalam tahanan khas. Tetapi pandangan ini telah mula lenyapdan para pendidik telah membuktikan bahawa kesalahan kanak-kanak serta jenayah mereka lakukan tidak sepatutnya dihukum seperti orang dewsa. Malah mereka memerlukan belas kasihan dan kasih sayang setelah terbukti bahawa kesalahan serta jenayah yang mereka lakukan adalah berpunca dari factor-faktor  rumahtangga dan sosial.

Kenyataan ini adalah didasarkan kepada kajian serta bancian yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Masyarakat di Qaherah.Kajian ini mendapati 76% daripada kes –kes jenayah dan kesalahan kanak-kanak berpunca dari faktor rumahtangga . Sementara 14 % dari faktur luar seperti berkawan denganteman-teman yang nakal serta menonton filem , manakal 8% brpunca dari faktor peribadi yang mungkin dilahirkan bersama kanak-kanak secara warisan.

Dinegara-negara maju telah ditubuhkan mahkamah –mahkamah serta pusat-pusat pemulihan untuk kanak-kanak seperti ini dengan dibantu oleh kelinik rawatan jiwa untuk mengkaji kanak-kanak ini serta merawt mereka secara  ‘mencegah dan merawat’ (preventive and cure)
Dalam istilah ilmu mereka ini disebut sebagai kanak-kanank rosak akhlak . Sebelum ini mereka dikenali sebagai’ kanak-kanak pesalah’. Istilah ini diadakan bertujuan untuk menafikan pandangan dangkal yang berlegar pada fikiran orang ramai yang merasakan kanak-kanak itu adalah bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan yang dilakukan dan mengenakan hukuman keatasnya sebagai rawatan dan pencegahan seperti yang dilakukan keatas orang dewasa.

DiSyria wujud perundangan seperti ini dalam peringkat primitifnya. Mahkamah kanak-kanak pada waktu itu hanya terdiri dari para hakim tanpa dibantu oleh pakar psikologi dan sosiologi. Mahkamah ini tidak mengambil kira atau tidak merujuk kepada kelinik sakit jiwa seperti yang diamalkan oleh kebanyakan Negara, diantaranya Negara Mesir sendiri.
Dalam hubungan ini Negara Syria telah diundang untuk menyertai Persidangan kanak-kanak rosak Akhlak yang berlangsung di Qaherah. Kita berharap persidangan itu akan membuahkan hasil yang baik. Saya telah memohon kepada menteri kita supaya dapat membekalkan kita sekembalinya dari persidangan tersebut  dengan pakar-pakar dari Mesir dalam bidang ini.Mereka telah melangkah jauh dan Berjaya dalam lapangan tersebut.

Kajian yang mendalam dan teliti ini tidak berkaitan dengan keluarga dalam semua segi . Apa yang penting bagi kita ialah statistic yang saya sebutkan itu , iaitu 76% daripada kes jenayah dan kesalahan kanak-kanak adalah berpunca dari suasana rumahtangga yang buruk. Sebenarnya sebahagian besar keslahan kanak-kanak yang roska akhlak tedapat keganjilan dalam tingkahlaku mereka adalah terletak kepada keluarga mereka serta kepincangan kedudukan sosio ekonominya , serta kejahilan keluarga mereka tentang prinsip pendidikan dan psikologi yang mudah. Justru itulah kebanyakn bangsa-bangsa yang maju telah menubuhkan kelas-kelas malam untuk mengajar ibubapa mengenai pengetahuan yang penting ini. Kejahilan tentangnya akan menyebabkan berlakunya jenayah dikalangan kanak-kanak . Sebahagian dari mereka mencuri kerana lapar dan kerana ibubapa mereka yang kedekut atau disebabkan keroskan naluri ingin memiliki (disebabkan kejahilan ibubapa). Ada diantara mereka yang bertindak kasr terhadap orang lain , akibat kesan daro kongkongan dan layanan kasar yang diterima daripada ibubapanya, mengakibatkan mereka ingin  ingin melepas geram dengan bertindak keatas orang lain.


Diantara faktor yang menyebabkan anak menjadi liar ialah perbalahan kedua ibubapa mereka secara berterusan dihadapan anak-anak serta niat jahat yang dirancang oleh suatu pihak untuk menganiayai pihak yang lain.
Post a Comment