Wednesday, December 5, 2012

1.8 Melaksanakan pengertian ubudiyyah kepada Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Muslim itu meyakini dengan satu keyakinan yang pasti dan putus bahawa dia tidak diciptakan dalam hidup ini kecuali untuk beribadat kepada Allah swt
.Seperti firman Allah dalam azzariat
ayat 56 " Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku"
Beribadat kepada Allah swt boleh dilakukan disegala gerakgeri manusia,segala gerak geri yang positif. membangun dan memakmurkan dunia.
-Perbuatan ini juga boleh meninggikan kalimah Allah swt dimuka bumi dan membentuk manhajnya dalam kehidupan,
- ia juga dapat dilaksanakan didalam pearsaan ubudiah kepada Allah swt yang maha esa dan maha kuasa
Satu perasaan yang bertunjang itulah yang mendorong muslim dalam setiap usahanya mencari keredaan tuhannya.
- Segala usaha dan segala amal seorang muslim menjadi ibadah kepada Allah swt sama seperti melakukan syiar -syiar islam yang lain, selagi niatnya didalam segala tindakan nya hanyalah semata-mata kerana Alllah swt.

Sebenarnya sebesar-besar ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim ialah:
1. Menegakkan hukum-hukum Allah swt.
2. Membangunkan pemerintahan islam supaya manusia diperintah menurut syariat
Allah swt.
3. Membentuk hidup ini menurut cara islam samaada dalam kehidupan individu,
keluarga , masyarakat dan negara.

Sesungguhnya seorang muslim yang benar,cukup menyedari dan merasai bahawa ibadat nya tetap kurang selagi dia tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan tujuan yang besar ini ( sebab kewujudannya) lantaran Allah swt jadikan jin dan manusia.
Ketahuilah dengan meninggikan kalimah Allah dibumi ini baharulah terlaksananya ubudiah manusia kepada Allah swt . Fiman Allah swt yang bermaksud
"tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku" azzariat :56

Dengan ini barulah terbukti dan ternyata makna dan pengertian "lailahaillahah" dalam kehidupan sehari-hari.
Dari pandangan yang meminpin dan konsep yang menyedarkan ini, tafsiran seperti ini tentang hakikat, ibadah didalam islam, itulah yang menjadikan seseorang muslim itu tidak mepunyai jalan lain kecuali melalui jalan dakwah dan menjadi pendukung risalah dlam kehidupan ini.Dia mesti berjihad dan berjuang supaya hukum Allah sahajalah yang menguasai dan mengatur segala urusan hidup.
Hanyalah hukum islam sahajalah yang membentuk segenap kegiatan hidup manusia,hidup keluarga,masyarakat dan negara,seterunya dunia seluruhnya.

Tidak akan sempurna imannya kecuali dia rela memikulnya. Tidak akan ternyata dan tidak akan terpenuh ibadatnya kepada tuhanya kecuali dengan amal dan usha yang bersungguh-sungguh tanpa henti , ikhlas untuk merealisasikan dalam realiti hidup ini.
Risalah inilah yang menyuburkan cinta yang mendorongmengikat dirinya dengan ikatan yang sahih dengan islam.

Itulah sahaja satu-satunya jalan untuk memasukki barisan muslimin, mujahiddin yang menjadikan hidup ini , lebih bermakna yang melayakkan manusia menjadi khalifah, pemerintah dan pentadbir dimukabumi ini.Itulah yang mentafsirkan sebab kewujudan nya didalam hidup ini, dan keutamaan yang dikurniakan Allah kepadanya diatas kebanyakan makhluknya yang lain.

Firman Allah yang bermaksud

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam , kami angkut mereka didaratan dan dilautan kami berikan mereka rezeki dari yang bai-baik dan kami lebihkan mereka dengn kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. ( Al isra':70)

Tidak lah hairan , jika kita dapati seorang muslim untu menghadapi tugas ini dengan sepenuh jiwa raga dan gembira pula. Lalu dia mengorbankan segala keinginannya , menyerahkan segala perbendaharaanya dan menentukan segala waktu dan ushanya serta hartanya untuk menolong dakwah islam , risalah islam dan jihad untuk meninggikan kalimah Allah serta membangunkan daulah islamiah dimuka bumi .

Itulah kenyataan hidupnya yang istimewa, itulah makna dan pengertian hidupnya yang tinggi.Dia tidak akan merasa tenang dan tenteram kecuali didalam jihad mencari redho Allah swt, dan berusaha tanpa henti dan dengan penuh tekun untuk merealisasikan cita-citanya yang tinggi itu.
Itulah juga ibadah yang sebenar-benanya yang dipikul oleh muslim yang bertaqwa, yang benar, yang dapat menghampirkan diri nya kepada tuhannya. Itulah usaha yang teragung dalam rangka mendekatkan diri kepadanya dan mencapai redhonya.


Oleh itu seorang muslim yang sedar hendaklah terus menerus bekerja sungguh-sungguh menolong risalah yang mulia ini dan merealisasikan tujuan yang agung didalam hidup ini. Tidak akan sekali-kali memberikan wala'nya kecuali kepada Allah sahaja. tidak akan mengangkat bendera lain kecuali benderanya sahaja, tidak akan beriltizam dengan iltizam yang lain dari aqidahnya.
Post a Comment