Saturday, October 12, 2013

DARI PENGAJARAN HIJRAH.

بسم الله الرحمن الرحيم
Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh
 اللهم صل على محمد وآل محمد

By Mahmud mahdi Istanbuli


Kita sekarang berada dalam bulan Muharram, bulan yang  berlaku peristiwa hijrah keatas Rasulullah sallaLlahualaihi wasallam. Banyak sekali teladan dan pengajaran yang boleh dipetik dari peristiwa tersebut. Begitu juga banyak bimbingan yang boleh diperolehi daripadanya . Bangsa yang hidup mengambil kekuatan dari masa lepasnya untuk  mendorong nya maju kehadapan serta memebimbingnya kejalan yang lurus.
Oleh kerana tajuk saya menyentuh soal kehidupan keluarga , maka saya akan membataskan  persoalannya disekitar hal itu.
Rasulullah sallahualaihiwasallam telah meninggalkan diatas tempat pembaringannya pada hari baginda berhijrah  seorang pemuda yang berani , iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib, untuk mengabui pandangan orang-orang quraish yang mahu membunuhnya dan unruk mengembalikan amanah yang mereka amanahkan kepada Rasulullah sollahualaihiwassalam – walaupun terdapat permusuhan antara mereka.
Kewujudan Sayyidina Ali seorang diri dirumah Rasulullah boleh mendedahkannya kepada ancaman maut. Tetapi iman dan keberaniannya sudah cukup untuk menjadikan nya seorang pahlawan yang gagah berani.
Kita berpindah pula kepada Sayyidina Abu Bakar . Apabila beliau mengetahui dari Rasulullah bahawa ia akan menemani baginda adalam penghijrahan ini , beliau pun pulang kerumahnya dan mengambil segala hartanya untuk tampungan ketika kecemasan. Dengan itu ia telah berkorban untuk dakwah Islamiyyah dan mengenepikan kepentingan anak-anaknya. Malah beliau meminta anaknya Asma’ untuk menyediakan bekalan makanan baginyadan bagi Rasulullah saw , sehingga Asma’ telah mengoyakkan kain tali pinggangnya menjadi dua untuk mengikat bekalan makanan yang disediakan. Justru itu Asma’ dikenali sebagai “Perempuan dua tali pinggang”.

Apabila Rasulullah sallaLlahualaihi wasallam  tiba di madinah , baginda menghadapi krisis ekonomi , kerana penduduk madinah yang baik hati itu adalah orang miskin. Rasulullah saw dan sahabat yang berhijrah secara sembunyi itu pula telah meninggalkan harta mereka di Mekah. Oleh itu baginda mempersaudarakan antara  orang Muhajirin dan Ansar, sehingga setiap penduduk Madinah membahagi dua harta mereka dengan saudara nya orang muhajirin. Dengan itu krisis tersebut berlalu dengan aman dan membolehkan Rasulullah sallaLlahualaihi wasallam  menumpukan perhatian kepada soal-soal politik yang lain.

Demikian beberapa babak dari peristiwa hijrah . Adalah wajar bagi kita untuk menjadikannya sebagai pengajaran dan teladan dengan kita mendidik  anak-anak kita supaya cintakan perjuangan dan “adventure”. Begitu juga kita mestilah bersikap pemurah dengan harta kekayaan kita untuk membantu menegakkan islam , khususnya seperti yang ditunjukkan oleh sayyidina Abu Bakar- yang nak-anak dan keuarganya tidak menjadi penghalang baginya untuk mengorbankan hartanya demi Rasul dan Dakwah islamiyah, yang telah berjaya mengeluarkan orang Arab dan dunia seluruhnya dari kegelapan jahiliah dan sikap fanatik kepada sinar ilmu dan persaan tolak ansur yang bercirikan perikemanusiaan.

Cara Rasulullah sallaLlahualaihi wasallam  menyelesaikan krisi ekonomi pula memberikan sinar kepada kita untuk menyelesaikan krisis ekonomi  dan masalah pelarian di Pakistan  yang melarikan diri mereka dari India (Bilangan mereka berjumlah tujuh juta orang).


Andainya setiap keluarga mengambil seorang daripelarian itu dan menjadikannya ahli keluarganya (kalauia  lelaki dikahwinkan dengan salah seorang anak perempuannya, kalau gadis dikahwinkan dengan slah seorang anak lelakinya), maka masalah itu akan merupakan masalah berat yang mengancam orang pelarian disana ditambah degan masaalah wabak penyakit , masalah kesihatan dan sosial (akibat kecuaian saudara seagama dan sebangsa mereka) akan dapat diatasi. 
Post a Comment