Wednesday, August 19, 2015

ANTARA SEKOLAH KEBANGSAAN DAN SEKOLAH ASING.

بسم الله الرحمن الرحيم Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh اللهم صل على محمد وآل محمد
Sering saya dengar rasa gelisah ibubapa golongan berada mengenai sekolah yang hendak ditempatkan anak-anak mereka .Ada diantara mereka yang mengadu tentang corak sekolah yang sama dan tidak ada kepelbagaiannya serta penguasaan para guru keatasnya. Ada pula yang merungut mengatakan semua kanak-kanak diletakkan dalam acuan yang sama tanpa dibezakan kecenderungan serta kemampuan mereka, disamping mengabaikan Bahasa-bahasa asing.

Pada masa yang sama mereka juga merungut mengenai sekolah-sekolah asing (swasta). Sekolah-sekolah ini walaupun mengambil kira kecenderungan , kemampuan murid serta berusaha untuk berlaku lemah lembut , menghormati peribadi dan cuba berbaik dengan kanak-kanak dengan berbagai cara dan mempelbagaikan cara mengajar dan cara mendidik dengan tujuan untuk menimbulkan minat  merak, tetapi sekolah-sekolah ini mempunyai matlamat yang tidak bersih yang bertentangan dengan tatasusila, tradisi serta semangat kebangsaan, Sekolah ini mendapat peruntukan yang lumayan dari kerajaan asing dengan menitik beratkan matlamat jangka panjangnya dengan menanam perasaan sukakan mereka. Disamping menjauhkan kanak-kanak dari kepercayaan murni bangsa melalui berbagai cara yang ‘beracun” secara tidak langsung yang jarang diberi perhatian oleh ibubapa. Kesannya adalah “mujarab” dan tidak diragui mengenainya.

Golongan  hartawan ini  (dan bilangan mereka ramai) berada dalam dilemma .Sebahagian dari mereka sanggup menerima segala bahaya yang mungkin timbul dari sekolah-sekolah asing ini untuk memusakan hati anak-anak mereka. Sebahagiannya pula memasukkan anak-anak mereka kesekolah kerajaan tetapi mereka tidak puas hati kerana sekolah tersebut tidak sesuai dengan keadaan “aristocrat” anaknya. Biar betapa banya percubaan kita untuk meyakinkan ibubapa yang kaya itu akan pentingnya mereka melatih anak-anak mereka tentang kehidupan demokrasi disekolah-sekolah kerajaan dan hidup bersama-sama anak –anak orang miskin atau golongan sederhana (yang menurut mereka sebahagian besarnya berpenyakit dan kotor). Namun demikian seruan kita nampaknya sia-sia sahaja.
Perkara ini merupakan suatu gejala yang tidak sihat . Andainya kita tidak berusaha cepat untuk mengatasinya , maka kita akan menjadi punca membahagikan generasi baru kepada dua “kelompok yang tidak sebulu” yang masing-masing memperkecilakn yang lain serta memusuhinya.
Bagi saya untuk mengatasinya perlulah didirikan sekolah-sekolah kebangsaan yang ideal , yang memperaktikkan cara pendidikan yang moden dan mengambil kira setiap kehendak dan tuntutan para ibubapa golongan “aristocrat”. Malah para gurunya melayani murid-murid bagai saudara dan wujud kepelbagaian serta pembaharuan didalam sekolah tersebut.

Prinsip-prinsip yang kita cadangkan supaya dilaksanakan dan dicontohi bukanlah merupakan suatu perkara warisan pusaka pendidikan kita dalam zaman kegemilangan dahulu. Bagaimanapun agama islam sendiri telah menggesa supaya kanak-kanak itu ditujukan dengan perkataan yang setara dengan pemikiran mereka dan hendaklah setiap pendidik turun keperingkat mereka serta tidak membebankan lebih dari kemampuan mereka . Selain dari itu perlulah dihormati keinginan mereka  kerana setipa suatu dijadikan untuknya. Adalah baik kiranya setiap ibubapa melatih mereka sni riadah yang berfaedah dan yang digemari seperti memanah , berenag dan menunggang kuda serta tidak menggoda mereka atau menimbulkan kebencian mereka dan lain-lain lagi – seperti yang saya jelaskan dalam tulisan berjodol “ Perlembagaan Hak Kanak-kanak dalam islam” dan Kebijaksanaan Islam dalam pendidikan.”

Ada halangan untuk melaksanakan rancangantersebut, iaitu kewangan. (Untuk mengatasinya saya rasa ada dua cara:-
  1. Kementerian Pelajaran hendaklah melaksanakan program ini dengan  perkiraan ia akan menegankan bayaran kepada sesiapa yang memasukinya.
  2.  Kalau Kementerian tidak melaksanakan maka hendaklah diserahkan program tersebut kepada syarikat-syarikat swasta yang mempunyai keghairahan terhadap kepentingan Negara.
Saya yakin pelaksanaan rancangan ini berfaedah dan menguntungkan dan ia bakal menyelamatkan kita dari keburukan institusi pengajian asing.

Sebelum mengakhiri perbincangan ini sukalah saya mengingatkan setiap ibubapa supaya tidak memasukkan anak-anak mereka kesekolah asing yang merosakkan, yang dating kenegara ini dengan matlamat penjajahan dan pengembangan agama Kristian. Sekolah-sekolah demikian kebiasaannya mendapat bantuan kewangan dari kerajaannya, dan ia bolehlah dianggap sebagai pasukan kelima.
Post a Comment