Wednesday, August 19, 2015

SEKOLAH DIRUMAH.

بسم الله الرحمن الرحيم Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh اللهم صل على محمد وآل محمدRasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam telah menjelaskan tugasnya dengan berkata:
“ aku diutuskan untuk menyempurnakan budi pekerti (akhlak ) yang mulia”.
Oleh kerana akhlak amat penting dalam kehidupan , justru itu penyair Ahmad Shauqi pernah bermadah, katanya:

       Bangsa itu dengan akhlaknya selagi tegak.
Apabila hancur akhlak turut hancurlah mereka.

Yang peliknya pihak sekolah kurang memberikan perhatian dalam aspek ini dan lebih menumpukan perhatian menggalakkan muridnya menghafal apa yang terdapat dalam buku dan :menelan” segala-gala kurikulum ilmunya.
Justru itu pihak kelurga harus bergantung diatas kaki sendiri dalam soal ini.
Ada banyak peluang dan kesempatan yang boleh digunakan oleh para ibubapa untuk meneyemai akhlak yang mulia dalam jiwa anak-anak kami . Kesempatan yang baik sekali ketika semua anggota kelurga berkumpul dimeja makan atau tempat berdiang.

Seorang sahabta pernah menceritakan katanya: “ aku duduk bersama rasulullah saw menghadapi makanan . Baginda melihat tanganku merayap diatas pinggan “. Kata baginda padaku “ Wahai budak! Bacalah bismillah , makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang hampir  dengan mu.

Hadith yang pendek ini mengandungi intisari adab makan dan mengenepikan perasaan memementingkan diri  sendiri dan haloba . Disamping untuk menguatkan semangat ketika menikmati berbagai nikmat kurnianya sewaktu dimeja makan. Adan ini boleh menyingkirkan semangat kebendaan yang rakus yang merupakan asas kepada segala keburukan.

Semasa dimeja makan tersebut yang menghimpunkan semua naggota kelurga boleh disentuh beberapa budi pekerti yang ringan tetapi unggul nilainya.[i]
Sementara itu perhimpunan itu sendiri membawa pengertian kemurnian kelurga serta kebahagiaannya.Adalah wajar bagi kita mengambil sikap sederhana semasa menghadapi meja makan dengan menguntukkan sedikit dari makanan itu untuk orang miskin.

Firman Allah swt
“ makan dan minumlah tetapi jangan membazir”

Menurut para doctor ayat tadi mengandungi seluruh kaedah perubatan . Bagi saya ia mengandungi segala budi pekerti kerana kalau kita bersikap sederhana didalam makan minum kita , maka akan terhapuslah kemiskinan dari dunia ini.
Sementara itu Rasulullah sallahualaihi wasallam  tidak pernah sekali mencemuh sebarang makanan. Kiranya makanan itu digemari baginda akan mengambilnya. Kalau tidak baginda akan membiarkannya. Suatu ketika baginda dijemput makan makanan yang dipanggang dan yang tidak digemarinya. Baginda tidak mendorong para jemputan lain membenci makanan itu. Mereka bertanya “adakah haram memakan makanan itu wahai Rasulullah?’ Jawab baginda : tidak, sekadar ia bukan makanan kaumku”.
Alangkah baik hadis ini menjadi ingtan sewaktu kita berada dimeja makan . Menjadi kebiasaan ramai dari kita mencela jenis makanan tertentu dan kadang-kadang makanan itu ada dihadapannya, yang menimbulkan perasaan jijik pada orang lain yang bertentangan dengan tatasusila.

Diantara perbualan yang baik didengari sewaktu makan ialah cerita mengenai budi pekerti mulia khalifah Harun Al Rashid . Suatu hari beliau menjemput Abu Ma’awiyyah (seorang buta) untuk makan. Beliau menuangkan air basuh tangan kepada Ma’awiyah. Apabila Maawiyah sudah membasuh tangannya  maka kata  khalifah  “Tahukah maawiyah siapa yang menuang air basuh tangan kamu?” kata Maawiyah. “Amir al Mukminin yang menuangnya. Sesungguhnya Amir al Mu’minin memuliakan ilmu dan mengagungkannya. Semoga Allah memuliakan kamu sepertimana kamu memuliakan ilmu dan ahli –ahli ilmu.

Rasulullah SallaLlahu alaihi Wasallam mengajar kita setelah selesai makan membaca doa yang paling lembut dan halus iaitu:

“Puji-pujian bagi Allah yangtelah memberi makan dan minum kepada kami dan memberi ni’mat serta kelebihan . Puji-pujian bagi Allah yang menjadikannya enak dan menguntukkan tempat keluarnya”.
Oh Tuhan! Berilah makan kepada yang memberi makan dan minum kepada kami , berkatilah mereka dalam rezeki yang kamu berikan kepada mereka , ampunilah mereka dan kasihanilah mereka.”

Sementara itu bualan ditempat berdiang – semasa anggota keluarga meni’mati udara suam dan mempunyai persediaan untuk menerima –maka eloklah berbentuk lebih panjang dari bualan sewaktu makan dan tajuknya mestilah lebih menarik dengan syarat ia janganlah disampaikan dalam bentuk nasihat dan arahan , tetapi elok dikemukakan dalam bentuk dialog dan meyakinkan.
Walau bagaimana baik sekalipun bualan semasa makan dan semasa ditempat berdiang ia kurang berkesan tanpa contoh teladan yang baik. Justru itu setiap ibubapa dan anggota keluarga yang lebih tua haruslah menjadi contoh yang baik dalam menunjukkan budi pekerti yang mulia agar nasihat yang mereka berikan mempunyai kesan seperti yang diharapkan.  
Post a Comment